Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u uw kind digitaal aanmelden. U krijgt na aanmelding een automatisch gegenereerde bevestiging
op het door u ingevulde mailadres. Mocht u liever de aanmelding op papier doen dan kunt u het
aanmeldingsformulier ook downloaden en thuis invullen. U hoeft dan bij de aanmelding samen met de
medewerker van de school alleen een controle uit te voeren. U mag het formulier uiteraard ook opsturen
Vlietland College, Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden).

Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het noodzakelijk dat u bij ons inlevert:

  • het originele adviesformulier van de basisschool
  • U kunt alvast aanmelden ook al heeft u het adviesblad nog niet van de basisschool ontvangen;
    u levert het adviesblad dan in zodra u deze heeft ontvangen ven de leerkracht groep 8
  • een kopie van het paspoort of van de ID-kaart (beide zijden) van uw kind
  • voor zover van toepassing: diagnoseverklaring zoals bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D.

Dit geldt ook bij digitale aanmelding!

Nadat het aanmeldingsformulier is verwerkt, ontvangt u van de leerlingadministratie een ontvangstbevestiging
per mail. Mocht u op 18 april 2018 nog géén bevestiging van aanmelding hebben ontvangen dan dient u even
contact op te nemen met de administratie (071-5769243). Uiterlijk 26 april 2018 ontvangt u van ons bericht of
uw zoon/dochter is toegelaten op Het Vlietland College en in welke afdeling hij/zij is geplaatst.

Bij aanmelding geeft u toestemming voor:

  • Het gebruik van foto's voor PR-doeleinden (Het Vlietland College maakt regelmatig foto's van
    schoolactiviteiten voor PR-doeleinden. Uw kind kan dus gefotografeerd worden);
  • Het consulteren van loket passend onderwijs (= begeleidingsmogelijkheid Vlietland College)