Aannamebeleid en toelating

 

Aanmelding voor de brugklas schooljaar 2018-2019

Het onderwijs op het Vlietland College is toegankelijk voor alle leerlingen, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensbeschouwing of welke sociaal-maatschappelijke positionering dan ook. De kleinschaligheid van het Vlietland College is één van onze sterke punten, daar sturen wij bewust op aan. Dit houdt in dat wij, mede rekening moeten houden met de begrenzing van ons gebouw.
Wij werken in de brugklas met

Basisschooladvies

Een leerling kan op het Vlietland College terecht met een school- (en plaatsings-) advies vwo (= Atheneum en Gymnasium), havo of VMBO-TL (= mavo). De plaatsing in een bepaalde klas is afhankelijk van het basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport (OKR).
Voor plaatsing in een vwo/havo-klas is minimaal een havoadvies vereist. Voor plaatsing in een havo/mavo-klas is minimaal een eenduidig vmbo-TL-advies vereist. Als het beeld van de capaciteiten van de leerling niet voldoende duidelijk is, neemt de school contact op met de basisschool voor nader overleg. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau.

De toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen en houdt gesprekken met de betreffende leerkrachten van de basisscholen. De commissie bestaat uit de afdelingsleider onderbouw, de zorgcoördinator en mentoren uit de onderbouw.

Voorrangsregeling

In voorgaande jaren hebben wij de aangemelde leerlingen altijd kunnen plaatsen. Mochten zich meer leerlingen aanmelden dan wij kunnen plaatsen, dan gelden de volgende aanvullende criteria:

  1. evenredige verdeling over de klassen Atheneum, vwo/havo en havo/mavo;
  2. voorrang voor broertje/zusje van een leerling die al op Het Vlietland College zit;
  3. volgorde van aanmelding.

In bijzondere omstandigheden kan van de toelatingscriteria worden afgeweken. Hierover beslist de rector van het Vlietland College.

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 kan tot en met 13 april 2018.
Aanmelden voor de HAtheneum®-brugklas kan tot 6 april 2018. Na aanmelding volgt een intakegesprek met ouders én kind. We streven er naar om uiterlijk 26 april 2018 de toelating bekend te maken. Begin juni maken we de klasindelingen bekend.

Kennismakingsmiddag
Op woensdag 20 juni 2018 is van 14.30 - 16.00 uur de kennismakingsmiddag. Je ontmoet dan al je toekomstige klasgenoten, de mentor(en) en de hulpmentoren. Voor de leerlingen die op 20 juni niet aanwezig kunnen zijn is er op 27 juni een reservemiddag (15.15 uur)
Voor verdere informatie over de kennismaking klik hier

Het Vlietland College, Apollolaan 262, (071) 5769243   

Naar brugklas AtheneumNaar brugklas HAtheneum®
Naar brugklas vwo / havoNaar brugklas havo / mavo