Brugklas Atheneum

In de Atheneum-brugklas wordt les gegeven op vwo-niveau met focus op academische vaardigheden

Schooladvies: vwo


     STERK IN ONDERWIJS:

 

 • Les op vwo-niveau
 • Cambridge Engels als extra vak
 • Vakoverstijgende excursies
 • Goede examenresultaten:
  vwo 87% / havo 97% / mavo 99%
 • Veilig leerklimaat
 • In de brugklas keuze voor talenturen op gebied van Digital Science, Theater, Atelier of sport
 • Vanaf klas 2 keuze voor vervolg op Cambridge Engels

Academische vaardigheden 

 • Ben je vindingrijk?
 • Vind jij dat je makkelijk leert?
 • Kun jij goed zelfstandig leren?   
 • Ben je creatief?
 • Kun je makkelijk verbanden leggen

 • Wil jij meer weten?
 • Stel je veel vragen?
 • Wil je graag problemen zelf oplossen?
 • Ben jij snel van begrip?   
 • Heb jij een goed geheugen?

Herken jij jezelf in deze vragen en heb jij een VWO-advies, dan kom je in aanmerking voor onze atheneum-brugklas.In deze klas spelen we in op jouw leergierigheid en dagen we je vanaf de eerste schooldag uit om méér te willen! Dat doen we door je academische vaardigheden (AV) aan te bieden die gekoppeld zijn aan een vak/project. Op vier verschillende dagen heb je in je rooster een blokuur voor een bepaald vak (bijvoorbeeld: biologie). Tijdens een blok van acht weken werk je voor een van die vakken aan een opdracht/project (AV-blok) waarbij je deze periode mogelijk les krijgt van gastdocenten en op excursie gaat.  Je houdt gedurende het project zelf een (digitaal) portfolio bij en je rondt het project af met een cijfer én een certificaat. Er zijn gedurende het schooljaar vier van dit soort projecten, steeds gekoppeld aan één of meerdere vakken. Zo ontwikkel je extra vaardigheden (schriftelijke verslaglegging, mondelinge presentaties, onderzoeks-vaardigheden, ict-vaardigheden, samenwerken, e.d.) die voor een VWO-er belangrijk zijn! VWO staat niet voor niets voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.

Doel              

Het doel van deze klas (en de daaropvolgende leerjaren) is om je voor te bereiden op de academische wereld van de universiteit. Daarvoor is het nodig dat je, naast het opdoen van kennis, oefent met academische vaardigheden zoals onderzoeken, analyseren en synthetiseren (verbanden leggen). Deze vaardigheden leiden tot de creatie van iets nieuws: een nieuwe onderzoeksvraag, een mogelijke oplossing of een inzicht dat bijdraagt tot een verklaring (hoeft dus niet dé verklaring te zijn!). Leerlingen in deze klas worden intellectueel uitgedaagd en ervaren dat er meer dan één verklaring is voor een verschijnsel!

In een viertal projecten werk je aan interessante, vakgerichte opdrachten, maak je kennis met vakmensen, ontdek je waar je zelf goed in bent en krijg je de kans je bekwaamheden daarin verder te ontwikkelen. De onderwerpen die aan bod komen kunnen zeer divers zijn.

De projecten vallen voor een deel onder de lestijd van een vak, zodat de reguliere leerstof vervolgens in grotere eenheden verwerkt kan worden; ook dit is een voorbereidende vaardigheid op wetenschappelijk onderwijs.

 VWO = VWO               

Deze brugklas is “homogeen”, dat wil zeggen dat er alleen leerlingen in plaatsnemen met een VWO-(plaatsings)advies. Dat klinkt wellicht logisch, maar het is wel anders dan in de andere brugklassen. Die zijn op twee niveaus samengesteld en krijgen dan ook de lesstof én de toetsen aangeboden op die twee niveaus (VWO/HAVO en HAVO/MAVO). De lessen én de toetsen in de atheneum brugklas zijn op VWO-niveau.

 Atheneum, specifiek op het VLC        

        •    Homogene atheneum-brugklas
•    Aandacht voor academische vaardigheden (AV)
•    Aandacht voor onderzoeksvaardigheden
•    Vakspecifieke thema’s
•    Vakoverstijgende thema’s
•    Doorlopende leerlijnen, ook op deze genoemde punten
•    AV-blokken met excursies

Het Vlietland College, Apollolaan 262, (071) 5769243   

Naar brugklas AtheneumNaar brugklas HAtheneum
Naar brugklas vwo / havoNaar brugklas havo / mavo