Brugklas HAtheneum®

 

 

 

In schooljaar 2016/2017 zijn we van start gegaan met uniek soort brugklas: het HAtheneum®

HAtheneum®
Naast de Atheneum-klassen, de combinatieklassen vwo/havo en havo/mavo, bieden we een speciale klas aan genaamd HAtheneum. De naam zegt het al; het is een combinatie van havo en Atheneum, waarvoor alleen leerlingen in aanmerking komen die:
• Minimaal een havoadvies hebben
• Graag willen doorgroeien naar een vwo-niveau
• Bereid zijn daar tijd en energie in te stoppen
• Ondersteund worden door hun ouders om te gaan voor een vwo-diploma

“Leerlingen die binnenkomen met een duidelijk havo advies worden geplaatst in een apart vwo-cohort met als doel door te stromen naar de bovenbouw van het vwo”

Doelen van het HAtheneum-cohort

 • Leerlingen met een V/H-advies of een duidelijk havoadvies (advies van de basisschool + het OKR) krijgen 3 jaar les in hetzelfde cohort op vwo-niveau.(Zie ook: artikel in Volkskrant 18 juni 2015, waarbij onderzoek deze aanpak ondersteunt)
 • Onderwijs In de 3-jarige onderbouw isgericht op de basis-kerndoelen en de examenvakken waarbij de kerndoelen zoals verwoord in het inrichtingsbesluit W.V.O. : “besluit kerndoelen onderbouw VO” behaald worden.
 • Doorstroom naar bovenbouw vwo
 • Bij doorstroom naar 4 havo wordt de mogelijkheid geboden om één of meerdere vakken op vwo-niveau af te sluiten.

Toelatingscriteria HAtheneum:

 • ​Schooladvies havo of vwo/havo
 • Groep-8-leerkracht ondersteunt de ambitie
 • Intakegesprek met leerling en ouders

Ook de VO-raad heeft het HAtheneum ontdekt. Klik hier voor het HAtheneum-artikel op de site van de VO-raad!

In het artikel op de website van de VO-raad noemt mevrouw Joosten de methodiek Management Drives. Klik op onderstaand logo om naar de website van Management Drives te gaan.

Het Vlietland College, Apollolaan 262, (071) 5769243   

Naar brugklas AtheneumNaar brugklas HAtheneum
Naar brugklas vwo / havoNaar brugklas havo / mavo


_________________________________________________________________________________________________

Kenmerken HAtheneum-cohort

 

 • Voor de goede havoleerling
 • Voor de gemotiveerde havoleerling die leren leuk vindt
 • Alle vakken op vwo-niveau
 • Vakaanbod is gericht op succesvol presteren op het vwo


De leerling

 • Heeft een duidelijk havoadvies. Bijbehorende capaciteiten blijken uit het onderwijskundig rapport van de basisschool
 • Intakegesprek om motivatie te achterhalen (ook groepsleerkracht betrekken).
 • Eventueel aanvullende test om niveau te bevestigen
 • Eventueel aanvullende motivatietest.
 • Deze leerling wil investeren in zichzelf en is bereid dit bij te houden in een (digitaal) portfolio
 • Deze leerling wil meer doen dan op het (vak)programma staat en is bereid daar meer tijd in te stoppen
 • Deze leerling staat open voor zelfreflectie
 • Deze leerling geeft niet op; hij is bereid tijd en moeite te investeren net zolang totdat hij “het kan” / een voldoende scoort
 • Steekwoorden die horen bij deze leerling:
  gemotiveerd doorzettergecommitteerdrealistisch in zijn/haar verwachtingen

De ouders

 • Van ouders wordt verwacht dat ze zich committeren aan het plan
 • verplichte aanwezigheid op ouderavonden
 • verplichte feedback/ondersteuning aan de mentor van deze klas

De lesgevende docenten

 • Gebruiken vwo-methodes / toetsen (niveau bepaling d.m.v. OBIT-methode)
 • Zorgen dat de kerndoelen onderbouw worden behaald
 • Zorgen voor het inhoudelijke programma dat gericht is op een succesvolle afronding van het vwo.
 • De docenten die lesgeven in het HAtheneum krijgen relevante scholing en zetten deze scholing in. Er wordt tijdens de scholing ingezet op de "drijfveren" van de leerlingen. Wat motiveert de leerling en hoe kunnen we dit versterken.
 • Ontwikkelen een plan om de voortgang en de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van capaciteiten/werkhouding/vaardigheden te monitoren. In het plan worden meetpunten ingebouwd om deze voortgang te monitoren, te evalueren en bij te stellen
 • Beschrijven waar deze leerlingen aan moeten voldoen; welke stappen gedaan moeten worden; om van H+ naar vwo-niveau te komen, inclusief tijdspad

De mentor

 • Helpt de leerling kritisch naar zichzelf te laten kijken
 • Gaat in principe drie jaar lang met deze klas mee als mentor
 • Onderhoudt frequent de contacten met ouders
 • Is proactief en alert op het presteren van de leerlingen
 • Schrijft een plan om meetpunten in te bouwen om de begeleiding regelmatig te evalueren en bij te stellen

  In schooljaar 2016/2017 krijgt de HAtheneumklas zelfs de beschikking over twee mentoren: Mw. Joosten en mw. Dubbelaar

Programma en faciliteiten

Het programma dat aangeboden wordt sluit aan bij wat de leerling nodig heeft om het in de bovenbouw vwo te kunnen redden. Dat betekent:

 • Het onderbouwprogramma behelst het vwo-programma zoals dat in de atheneumklassen wordt aangeboden
 • Vanuit de bovenbouw moet aangegeven worden wat in de onderbouw nodig is om succesvol door te kunnen stromen naar de vwo-bovenbouw.
 • Focus op de kernvakken.
 • Extra lessen in de tabel voor de (algemenere) examenvakken
 • Extra mentorlessen voor begeleiding + aanleren studievaardigheden
 • Ontwikkeltijd inruimen op vergadermiddag.
 • Lesaanbod niet-examenvakken gefaseerd en compact aanbieden
 • Kiezen voor HAtheneum betekent kiezen voor een minder brede VWO-opleiding in vergelijking met de reguliere vwo-stroom op het Vlietland College

terug naar boven


Artikel Volkskrant 18-06-2015
Bij advies havo-vwo pakt vwo-keus gunstiger uit

Leerlingen die balanceren op de grens van een havo- en een vwo-advies zijn beter af op het vwo. Dat blijkt uit onderzoek naar de schoolprestaties van kinderen in Limburg. In de praktijk lijken middelbare scholen grensgevallen echter steeds minder kansen te bieden.

Door: Rik Kuiper 18 juni 2015,

De Limburgse twijfelgevallen die naar het vwo gingen, scoorden na drie jaar gemiddeld circa 10 procent hoger op een IQ-test dan kinderen die met hetzelfde schooladvies en vergelijkbare toetsscores naar de havo gingen. Ook lazen de vwo'ers beter, en hadden ze er meer vertrouwen in dat ze uiteindelijk hun diploma zouden halen.

'De kinderen die uiteindelijk naar het vwo gingen waren op de basisschool niet slimmer dan de kinderen die op de havo uitkwamen', benadrukt onderzoeker Roxanne Korthals, die vandaag promoveert aan de Universiteit Maastricht. 'Ze scoren uiteindelijk beter doordat ze naar het vwo gingen.' Hoe dat precies komt, blijkt niet uit het onderzoek. Mogelijk trekken de kinderen zich op aan de andere vwo'ers, denkt Korthals. 'Op de havo zouden ze de slimste van de klas geweest zijn, op het vwo hebben ze allemaal slimmere kinderen om zich heen.'

Volgens hoogleraar Jaap Dronkers, een van de promotoren van Korthals, moet niet iedereen met een gemengd schooladvies nu naar het hoogste niveau. 'Er is een bandbreedte. In het onderzoek gaat het alleen om de echte grensgevallen', zegt hij. 'Die blijken een reële kans te hebben om een opleiding op het hogere niveau te voltooien.' Dat twijfelgevallen baat hebben bij plaatsing op het hogere niveau is pikant, omdat scholen deze kinderen steeds minder kansen lijken te geven. Zo constateerde de Onderwijsinspectie onlangs dat het percentage homogene brugklassen de laatste jaren is gestegen ten koste van de gemengde brugklassen.
Dronkers vindt dat een slechte zaak. 'In een havo-vwo-brugklas krijgen twijfelgevallen ook vwo-stof aangeboden. Een deel van hen zal dat aankunnen. Je moet die kinderen dus niet meteen op de havo zetten, je moet ze uitdagen.' Steeds minder leerlingen krijgen een gemengd advies, was het in 2009 nog bijna 36 procent, in 2012 was het 25 procent.

Hokje
Daar komt bij dat steeds minder leerlingen een gemengd advies krijgen. Was het in 2009 nog bijna 36 procent, in 2012 was het 25 procent, aldus de Onderwijsinspectie. Geen goede ontwikkeling, meent Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs. 'Voor sommige kinderen is het niet meteen duidelijk in welk hokje ze passen. Een enkelvoudig advies kan hun kansen in het onderwijs beperken.'

In enkele regio's hebben middelbare scholen en basisscholen zelfs afgesproken dat er geen gemengde adviezen worden gegeven. Een deel van de twijfelgevallen tussen havo en vwo zal daardoor een havo-advies krijgen, eventueel aangevuld met een aantekening dat iemand mogelijk meer in zijn mars heeft.
Voor middelbare scholen is dat gunstig. Belandt een kind met een havo/vwo-advies in het derde leerjaar op de havo, dan zou de school een half strafpunt van de Onderwijsinspectie hebben gekregen. Veel strafpunten kunnen in combinatie met andere problemen tot het predicaat 'zwak' leiden. Belandt een kind met een havo-advies op de havo, dan is er geen vuiltje aan de lucht.

Hogerop krijgen
Voor het kind kan een enkelvoudig laag advies echter nadelig uitpakken. Met een gemengd advies hebben scholen namelijk een prikkel om te proberen een twijfelgeval hogerop te krijgen: ze willen geen minnetje. Met een enkelvoudig laag advies liggen geen strafpunten op de loer.

De Tweede Kamer debatteerde in februari over de basisschooladviezen. Daarbij onderstreepten veel partijen het belang van gemengde adviezen, bijvoorbeeld omdat laatbloeiers daardoor betere kansen zouden krijgen.
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker zei dat basisscholen 'de volle ruimte' hebben om gemengde adviezen af te geven. Ze kunnen niet worden gedwongen tot het afgeven van enkelvoudige adviezen. Hij achtte het 'onwenselijk' dat er afspraken over gemaakt worden.

terug naar boven