Brugklas algemeen

 

                   

1. In welke klas kom ik?


Atheneum-brugklas, HAtheneum®-brugklas, AH-brugklas, HM-brugklas?
De eerste klas heet op onze school de brugklas. Maar in welke brugklas kom je? Dat hangt af van het advies van jouw juf of meester van groep 8. Met een mavo of mavo/havo advies kom je in de mavo/havo brugklas. Met een havo- of havo/vwo-advies kom je in de havo/vwo brugklas. Met een vwo-advies kom je in de atheneum-brugklas.
Heb je een goed HAVO-advies (of hoger) dan kun je in aanmerking komen van onze speciale brugklas: het HAtheneum®. Meer weten?

In de klas met je vrienden of vriendinnen?
Heb je op de basisschool een goede vriend of vriendin? Of heb je een vriendengroep? Dan hoop je natuurlijk dat zij ook naar het Vlietland College gaan! Als dat zo is, willen jullie vast graag bij elkaar in de klas komen. Je kunt dat op het aanmeldformulier schrijven. Dan proberen we dat te regelen.

Eigen mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor zorgt samen met de leerlingen dat de sfeer in de klas goed is. Je kunt ook altijd met je vragen bij de mentor terecht. De mentor is dus eigenlijk je “eigen” juf of meester zoals je dat op de basisschool gewend bent!

2. Wat doen we in de eerste schoolweek?


Kennismakingsdagen
De eerste schooldag ben je misschien een beetje zenuwachtig. Maar dat gaat gauw over! Wanneer je in je nieuwe klas om je heen kijkt, zie je allemaal kinderen zoals jij, die het ook spannend vinden. Omdat de school voor iedereen nieuw is en velen elkaar nog niet kennen, gaan we vroeg in het schooljaar op brugklaskamp. Door allerlei sportieve en verrassende uitdagende opdrachten samen uit te voeren, leren jullie je klasgenoten en je mentor heel snel kennen. De klassen worden ook begeleid door een tweetal bovenbouwleerlingen waardoor de mentor meer tijd heeft om in te spelen op individuele begeleiding. Na afloop van het kamp is de klas een groep geworden en zijn er ongetwijfeld nieuwe vriendschappen ontstaan! De leerlingen weten dan bovendien dat hun mentor, net als de leerkracht van groep 8, iemand is die altijd voor hen klaar staat!

De eerste lesdag
De eerste lesdag (dinsdag) heb je een volledig programma met je mentor (dus nog geen les). De mentor bereidt je voor op alle schoolse zaken: rooster; lokalen; spullen die je mee moet nemen enzovoorts. De rest van de eerste week ben je op kamp (woe – vrij). Na de kennismakingsdagen ben je helemaal klaar om de eerste lessen te gaan volgen. Je begint de eerste twee uur bij je mentor; je weet waar de lokalen zijn en ook welke vakken je krijgt en welke leraren jou les geven.

3. Welke vakken krijg ik?


Je krijgt veel vakken die je nog nooit hebt gehad. Sommige vakken lijken op de vakken die je nu ook krijgt, maar ze heten hier anders. Op de basisschool had je het vak “rekenen”, op een middelbare school krijg je “wiskunde”. Gym heeft hier officieel “Lichamelijke Opvoeding”. Maar we zeggen ook wel L.O. omdat het zo in het rooster staat. Naast de taal Nederlands krijg je ook nog twee andere talen in de brugklas: Engels en Frans!. In de atheneumbrugklassen wordt ook het speciale vak Cambridge Engels gegeven. Natuurlijk zijn er nog veel meer vakken. Tijdens de Open dag kun je een kijkje nemen bij de verschillende vakken die we aanbieden.

4. Krijg ik veel huiswerk?

 

Je doet al heel veel werk op school.
We geven les volgens een bepaalde structuur: het Vlietland Model. Bijna elke les krijg je tijd om aan je schoolwerk te beginnen; daarnaast krijg je huiswerk mee. Je hebt minder thuis te doen, als je in de klas goed hebt doorgewerkt. In de eerste weken (introductieperiode) wordt er natuurlijk rekening met je gehouden en bouwen we de hoeveelheid langzaam op! Uiteindelijk moet je rekening houden met gemiddeld 1,5 uur huiswerk per dag.

5. Talent

Ontwikkel je talent.
Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen hun talenten ontdekken en kunnen ontwikkelen, juist op school! Vanaf de brugklas bieden we extra lessen aan op het gebied van Theater, Atelier, Sport en Digital Science. Dat noemen we de talenturen.