Na de brugklas


Aan het einde van het eerste leerjaar vindt plaatsing op
MAVO, HAVO of VWO plaats.
De klassen 1, 2 en 3 van alle afdelingen worden ‘onderbouw’ genoemd. Vanaf klas 4 spreken we over ‘bovenbouw’.

MAVO (theoretische leerweg)

De MAVO-afdeling van Het Vlietland College is vergelijkbaar met de Theoretische Leerweg op de VMBO-scholen. Met een MAVO-diploma is doorstroming mogelijk naar middenkader-opleidingen in het MBO en naar de vierde klas van de HAVO.

MAVO+

Bij MAVO+ kiest een leerling 7 vakken voor het examen i.p.v. het minimale aantal van 6. Op die manier wordt doorstroming naar 4 HAVO vergemakkelijkt.

HAVO en VWO

Bij plaatsing van een leerling in één van onze brugklassen, wordt rekening gehouden met het advies van de basisschool. Blijken de leerprestaties in de brugklas voldoende voor HAVO of VWO dan komt de leerling vanaf klas 2 in één van deze afdelingen. Blijkt dat toch te hoog gegrepen, dan kan hij of zij geplaatst worden op een ander niveau. Omgekeerd is vanzelfsprekend ook mogelijk.

De tweede fase

Vanaf 4 VWO en 4 HAVO spreken we van de 'tweede fase'. Het zelfstandig werken dat de leerlingen in de onderbouw door middel van Het Vlietland Model hebben geleerd, krijgt hierin een vervolg.
Het Vlietland College heeft Drama en Beeldende Vormgeving als mogelijke examenvakken. Ook Management & Organisatie en Informatica kunnen worden gekozen.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij de afdelingsleiders.

Afdelingsleider MAVO: de heer K. Nieuwkoop (k.nieuwkoop@vlietlandcollege.nl)
Afdelingsleider HAVO: mevrouw H. Koppert (h.koppert@vlietlandcollege.nl)
Afdelingsleider VWO: mevrouw I. Klijnhout (i.klijnhout@vlietlandcollege.nl)

U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 071 5769382.

Het Vlietland College, Apollolaan 262, (071) 5769243