Talenturen

Zodra je volgend jaar op het Vlietland College zit, krijg je veel nieuwe vakken. Alle vakken zijn verplicht, maar één vak mag je er zelf bij kiezen. Dat is het talent-uur; hierbij kies je zelf. Je kiest natuurlijk dát talent-uur, waarin je geïnteresseerd bent! Iedereen heeft weer andere talenten en je kiest dus dat uur, waarin je jouw talenten verder wilt ontwikkelen. Het talent-uur is extra en gaat dus verder dan de gewone lesuren! Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen geen talent-uur te volgen.

Het talent-uur wordt gegeven op een vaste middag, na afloop van de verplichte lesuren. Het duurt ruim een klokuur, dus langer dan een gewoon lesuur.
Er zijn vier stromen waaruit je kunt kiezen:

  • Digital Science (biologie, natuurkunde en scheikunde.)
  • Atelier (beeldende vormgeving)
  • Theater
  • LO+

Elk talent-uur bestaat uit zo’n 20 lessen en wordt gegeven tussen de herfstvakantie en de meivakantie.
Aan het volgen van een talent-uur zijn extra kosten verbonden (maximaal €75,=)

DIGITAL SCIENCE
We leven vandaag de dag in een wereld die steeds digitaler wordt. In het onderwijs is dat ook te merken. Bij Digital Science gaan we je laten kennismaken met 3D ontwerpen en 3D printen, dit laatste zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Over een aantal jaren zullen er steeds meer 3D printers gewoon in huis te vinden zijn. We gaan je ook leren hoe je moet programmeren op een mini computertje, de Arduino. Hier hoef je geen whizzkid voor te zijn. Iedereen kan dit leren. Jullie spelen natuurlijk wel eens een game op de computer. Wij dagen je uit om je eigen game te maken. Hoe vet is dat. Maar het wordt nog vetter want uiteindelijk is het de bedoeling dat je je eigen game controller 3D ontwerpt, print op onze 3D printer, in elkaar zet met echte elektronica en gaat gebruiken. Super vet. Wil je iets doen wat andere niet doen op Het Vlietland College, schrijf je dan in voor Digital Science.

ATELIER
Je maakt kennis met bijzondere technieken en materialen waarvoor in de gewone lessen geen gelegenheid is. Zoals met acrylverf schilderen op doek, beeldhouwen met klei, werken met pastelkrijt en bijvoorbeeld de fotocamera.
Je hoeft geen kunstenaar te willen worden, maar moet het wel leuk vinden om je creatief verder te ontwikkelen en elkaar te inspireren.

THEATER
Ben je een écht ‘theaterdier’, dan is dit jouw vak!
Je maakt kennis met verschillende speelstijlen, zoals spelen met tekst, bewegingstheater, improvisatie en nog veel meer. De laatste paar lessen werk je met de groep aan een presentatie.
Kortom: een uitdagend programma voor wie het leuk vindt om te acteren en zich te presenteren!

LO+
Je maakt kennis met allerlei sporten, waarbij het gaat om een verbreding van het lo programma (biketrial, klimmen, circus, snowboarden, squash, enz.). Vaak ga je naar andere locaties of komen er gespecialiseerde gastdocenten. In gevallen waarbij de lessen buiten de school worden gegeven kan het zijn dat LO+ iets later eindigt.

Activiteiten buiten de les


Het Vlietland College biedt meer dan alleen de schoolbanken. Elk jaar zijn er ook buiten de les veel activiteiten. Deze dienen om de creativiteit en de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren en interesse te wekken voor onder meer cultuur en sport. Ze zorgen daarnaast voor de nodige ontspanning in het drukke schoolbestaan. De school beschikt over een fantastische aula/toneelzaal. Daar worden voorstellingen gegeven door leerlingen, oud-leerlingen en gezelschappen van buiten de school.

Het Vlietland College is een door het NOC*NSF en KVLO gecertificeerde SPORTACTIEVE SCHOOL.
Buiten de lessen kunnen leerlingen zelfstandig aan activiteiten deelnemen en er zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. Dit gebeurt in de diverse leerlingencommissies, die in overleg met docenten en schoolleiding activiteiten organiseren en die opkomen voor de belangen van de leerling. De LCV (Leerlingencommissies Vlietland) is mede verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten.

Tot de activiteiten buiten de les behoren o.a.:
– excursies naar musea, tentoonstellingen, bedrijven
– theatervoorstellingen
– werkweken in binnen- en buitenland
– contacten en uitwisselingen met scholen in het buitenland
– bezoek wetenschapsweek
– musical en podiumavond
– schooltoneel en muziekavonden
– sportdagen en sporttoernooien
– schoolfeesten (alcohol- en rookvrij)
– brugklas theaterproject