Organisatie 


Aan het hoofd van de school staat het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat momenteel uit 8 leden en houdt zich bezig met bestuurlijke en toezichthoudende zaken. Het Dagelijks bestuur is de rector van de school. 
 

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en de vier afdelingsleiders. Het Vlietland College is verdeeld in vier afdelingen (brugklas, mavo, havo en vwo), elk met een eigen team onder leiding van een afdelingsleider. 


Koos van den IJssel
rector 
IJS@vlietlandcollege.nl 

 


Peter Muires
afdelingsleider brugklas/HAtheneum
MUI@vlietlandcollege.nl                  


Kees Nieuwkoop
afdelingsleider mavo
NKP@vlietlandcollege.nl


Heleen Koppert
afdelingsleider havo 
KOP@vlietlandcollege.nl


Inger Klijnhout
afdelingsleider vwo   KLY@vlietlandcollege.nl 


De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van de school met elkaar besprekingen voeren in het belang van de school. De MR bestaat uit 12 leden: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden. De rector is adviserend lid. De raad is bevoegd om alle schoolzaken te bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.  Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt van de MR is, of vindt u dat een onderwerp in de MR aan de orde zou moeten komen, dan kunt u een mailtje sturen naar MR@vlietlandcollege.nl.

Jaarverslag en jaarrekening

De VO-raad adviseert scholen om hun jaarrekening en jaarverslag online toegankelijk te maken. Deze documenten kunt u hier inzien: 

> Jaarverslag 2016 Vlietland College
> Jaarrekening 2016 Vlietland College