Leerlingen

De Leerlingvereniging

Iedere leerling van het Vlietland College is lid van de leerlingenvereniging en krijgt als bewijs daarvan een leerlingenpasje. Zij hebben, net als het personeel, rechten en plichten. Deze ‘schoolregels’ vertellen wat er op school wel en niet mag. Daarnaast vind je de nodige informatie over allerlei zaken waar je dagelijks mee te maken hebt.

Leerlingenstatuut

Een belangrijk document vormt het leerlingenstatuut waarin opgenomen de rechten en plichten van de leerlingen. Veel afspraken met betrekking tot de gang van zaken bij het onderwijs op onze school zijn erin vastgelegd. Het laat zien dat we rekening met elkaar willen houden en dat we in goed overleg samen problemen oplossen. In het leerlingenstatuut is de Code tegen Discriminerend Gedrag opgenomen. 

De Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen. De leden komen uit alle jaarlagen. Ook de brugklassen kiezen aan het begin van het jaar twee vertegenwoordigers! De raad denkt actief mee over de gang van zaken op school, overlegt met de schoolleiding, onderhoudt contact met de leerlingencommissies en neemt zelf initiatieven. Vaak is één van de leden ook lid van de Medezeggenschapsraad, waar altijd enkele leerlingen zitting in hebben. Wie zit dit jaar in de leerlingenraad? Lees verder..

Leerlingencommissies

Het Vlietland College heeft tal van leerlingencommissies. Deze commissies stellen de leerlingen in staat om ook buiten de lessen bezig te zijn op gebieden waar hun speciale belangstelling naar uit gaat. De commissies organiseren nieuwe activiteiten voor de leerlingen en bieden de helpende hand bij bestaande activiteiten. Ze worden begeleid door een docent, maar hebben vaak een grote mate van zelfstandigheid. Er zijn commissies op het gebied sport, cultuur, techniek en feesten. Maar ook is er een sollicitatiecommissie en een redactie voor ‘Falstaff’, de schoolkrant van het Vlietland College.