HAtheneum


Het Vlietland College heeft een bijzonder niveau dat 'HAtheneum' heet. De naam zegt het al: het is een combinatie van havo en atheneum (vwo). Het HAtheneum is bedoeld voor leerlingen die een havo-advies hebben, maar die graag willen doorgroeien naar het vwo om uiteindelijk toch met een vwo-diploma op zak het Vlietland College te verlaten. Het HAtheneum is uniek in Nederland!


Hoe werkt het? 

Op het HAtheneum zitten gemotiveerde havoleerlingen die bereid zijn hard te werken: het is bedoeld voor de echte doorzetters. De leerlingen volgen in de onderbouw (de eerste drie jaar van school) een speciaal programma: ze krijgen les op vwo-niveau. Ze werken bijvoorbeeld met vwo-schoolboeken of vwo-toetsen. De docenten ondersteunen en begeleiden de leerlingen hierbij extra goed. Ze brengen samen in kaart wat de leerlingen drijft en wat ze nodig hebben om in de bovenbouw (vanaf de vierde klas) verder te gaan op vwo-niveau.

Leerlingen werken met duidelijke leerdoelen. Toetsen zijn vaak niet voor een cijfer (summatief), maar alleen als check om te ontdekken waar de leerling op dat moment staat  en wat hij nog moet doen om een stap verder te komen (formatief). 

Gericht op de kernvakken 

De leerlingen op het hatheneum hebben een speciaal vakkenpakket en intensieve begeleiding. Ze krijgen extra lesuren Nederlands, Engels en wiskunde (de kernvakken). Alles is erop gericht de kerndoelen van de onderbouw te halen om een soepele doorstroom naar vwo mogelijk te maken. De docenten die lesgeven op het hatheneum krijgen regelmatig relevante scholing.  

Drijfveren en een vinger aan de pols

Op het HAtheneum brengen we met een speciale methodiek (Management Drives) in kaart wat de drijfveren zijn van de leerlingen. Zo komen we erachter wat de leerling motiveert en hoe die motivatie versterkt kan worden. Een HAtheneum-leerling heeft de eerste drie jaar dezelfde mentor. De mentor ontwikkelt samen met de leerling een plan om zijn of haar vooruitgang en ontwikkeling in de gaten te houden. Ze komen regelmatig bij elkaar om door te spreken hoe het gaat en welke (extra) stappen een leerling nog moet zetten om van havo-niveau naar vwo-niveau te komen. De leerling leert zo om kritisch naar zichzelf te kijken en een gestructureerd plan te maken om het beste uit zichzelf te halen.  

Wat zijn de vereisten om HAtheneum te kunnen volgen?

  • De leerling heeft een havo of een vwo/havo-advies van de basisschool. De groep-8-leerkracht ondersteunt dit advies.
  • De ouders staan volledig achter het plan. Ze zijn aanwezig op ouderavonden en geven feedback aan de mentor van hun kind. 
  • Er is een intakegesprek met de ouders en de leerling. Eventueel volgt er een aanvullende test om het niveau of de motivatie van de leerling te meten.  
  • De leerling wil investeren in zichzelf en is bereid dit bij te houden in een (digitaal) portfolio.
  • De leerling wil meer doen dan op het (vak)programma staat en is bereid daar meer tijd in te stoppen. 


Meer informatie? 

Wil je meer informatie over het HAtheneum? Neem dan contact op met Peter Muires (afdelingsleiderbrugklas en HAtheneum): mui@vlietlandcollege.nl of Marije Joosten (coördinator HAtheneum): joo@vlietlandcollege.nl
 

Meer lezen? 

 > Artikel van de VO-raad over het HAtheneum op het Vlietland College