Onderwijs

 

Het Vlietland Model

In de klassen 1 en 2 (de onderbouw) werken we volgens het Vlietland Model. Deze werkwijze legt een groter accent op zelfstandig werken dan gebruikelijk is. Elk vak gebruikt werkwijzers om dit te ondersteunen. Door toepassing van activerende lesvormen betrekken we de leerling actief bij de les. De klassikale instructie is kort, waardoor tijdens de periode van zelfstandig werken meer individuele begeleiding door de leraar mogelijk is. Het Vlietland Model zorgt ervoor dat het schoolwerk dat thuis gedaan moet worden (huiswerk) enigszins beperkt wordt.

Onderbouw

Brugklas en leerjaar 2 van MAVO, HAVO en VWO noemen we ‘onderbouw’.
Kijk bij kopje Onderbouw voor meer informatie.

MAVO (Theoretische Leerweg)

De MAVO biedt onder meer aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs. Inclusief de brugklas duurt de cursus 4 jaar. Het Vlietland College biedt uitsluitend de theoretische leerweg aan. Onze MAVO geeft de leerling ook de mogelijkheid zich voor te bereiden op doorstroming naar HAVO.

Kijk bij kopje MAVO voor meer informatie.

HAVO

Deze opleiding dient als basis voor de hogere beroepsopleidingen. De cursus omvat in totaal 5 jaar, de brugklas inbegrepen. Aan het eind van de 3e klas kiezen de leerlingen een van de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Kijk bij kopje HAVO voor meer uitgebreide informatie.

VWO

Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later wetenschappelijk onderwijs gaan volgen. Uiteraard kunnen zij, afhankelijk van het gekozen profiel, ook toegelaten worden tot de diverse vormen van hoger en middelbaar beroepsonderwijs. De cursusduur van VWO is 6 jaar, de brugklas inbegrepen. Het doel van VWO-onderwijs brengt met zich mee dat de leerling meer abstract-theoretisch onderwijs krijgt, waarvoor een specifieke aanleg vereist is.

Kijk bij kopje VWO voor meer uitgebreide informatie.