Decanaat

LOB 


LOB algemeen
Het is een taak van het Vlietland College iedere leerling te helpen zich optimaal te ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kan helpen bij het maken van de juiste studiekeuzes. LOB helpt jongeren loopbaancompetenties te ontwikkelen die ze nodig hebben in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarnaast helpt LOB jongeren bij het ontdekken van hun talenten en passies. Een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief vergroot bovendien de kans op de juiste keuzes. Tot slot kan LOB helpen om de toenemende ongelijkheid in onderwijskansen te bestrijden.

LOB helpt jongeren te ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en motivatie liggen, ondersteunt bij het oriënteren op een toekomstig beroep en werkveld en helpt jongeren de stappen te zetten die nodig zijn voor een passende studie- en beroepskeuze. Ze verkennen hun persoonlijke drijfveren, ambities en talenten en staan stil bij vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik worden?’ en ‘Wat vind ik belangrijk? Docenten, mentoren en ouders/verzorgers kunnen leerlingen stimuleren na te denken over hun ervaringen en hen helpen bewuste en gemotiveerde keuzes te maken om zelf richting te kunnen geven aan hun toekomst.

LOB op het Vlietland College
De leerling maakt op het Vlietland College diverse studiekeuzes die gevolgen hebben voor hun verdere loopbaan.. 
De leerling en ouder/verzorger zullen door de mentor begeleidt worden op het gebied van deze studiekeuzes. De mentor is voor de leerling de eerstelijns studieloopbaanbegeleider. Mocht er behoefte zijn aan meer deskundigheid dan zal de mentor in overleg treden met- en doorverwijzen naar de decaan. 
De decaan is de tweedelijns studieloopbaanbegeleider en verantwoordelijk voor het LOB programma per afdeling (vwo/havo/mavo). De decaan organiseert voor iedere jaarlaag, waarin studiekeuzes gemaakt moeten worden, een informatieavond voor leerlingen en ouders/verzorgers. De decaan neemt deel aan scholing en het regionale decanenkringoverleg om te netwerken en zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

LOB in de klas      
De mentor zal de leerling tijdens de mentorles door middel van voorlichting, individuele loopbaangesprekken en met behulp van het programma Dedecaan (vwo) / Qompas (havo/mavo) begeleiden in de te maken studiekeuzes. De leerling doorloopt in het programma Dedecaan en Qompas diverse opdrachten waarbij de leerling werkt aan de vijf loopbaancompetities: 
•    Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan ik?
•    Motievenreflectie: wat wil ik, wat drijft mij?
•    Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
•    Loopbaansturing: wat wil ik worden?
•    Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?  

LOB Beleid
In het LOB beleidsplan staan de visie en de doelen beschreven die we op het Vlietland College met LOB willen bereiken. In het LOB werkplan staat beschreven hoe we de doelen bereiken.

LOB Informatie
Voor meer informatie over LOB kunt u contact opnemen met de decaan van de specifieke afdeling.


Dhr. P. Jetten
decaan mavo afdeling

Mevr. D. van Kester
decaan havo afdeling
Dhr. R. Zijlstra
decaan vwo afdeling
mailto:jet@vlietlandcollege.nlmailto:kes@vlietlandcollege.nlmailto:zij@vlietlandcollege.nl

 

Publicaties van het decanaat
 

Profielkeuze HAVO-3             Profielkeuze VWO-3

 

Ieder z'n vak

In de 3e klas krijgen de leerlingen een overzicht van alle vakken, gebundeld in het boekje 'Ieder z'n vak".

Ieder z'n vak havo
Ieder z'n vak vwo

overzicht profielen havo
overzicht profielen vwo