Regionaal Steunpunt Leiden

Het Regionaal Steunpunt Leiden is een samenwerking tussen basisonderwijs,voortgezet onderwijs, hogeschool, universiteit en bedrijfsleven voor inspirerend bètaonderwijs.

Het Vlietland College is één van de samenwerkende scholen.

http://www.regionaalsteunpuntleiden.nl