HAVO

 

Afdelingsleider 2, 3, 4, 5 havo is mevrouw H. Koppert
mailto:kop@vlietlandcollege.nl

'
Op de HAVO worden leerlingen zowel in de vaklessen als in de mentorles voorbereid op een vervolgopleiding in het HBO. Niet alleen het leren van de vakinhoud, maar ook het aanleren van diverse vaardigheden spelen hierbij een grote rol. Daartoe behoren: presenteren (in HAVO 3), het doen van een onderzoek (in HAVO 4) en het profielwerkstuk (in HAVO 5). Door dit alles leren de leerlingen wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed of minder goed in zijn. Op die manier maken zij gemakkelijker een juiste keuze waardoor er minder geswitched wordt en ze succesvol hun HBO-opleiding afronden. Om de leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, sturen we op werkhouding en belonen we degenen die bovengemiddeld scoren.

In de mentorles wordt ook uitgebreid tijd besteed aan het maken van een profielkeuze in de derde klas en het kiezen van een vervolgopleiding in de vierde en vijfde klas. Het bezoeken van open dagen en ‘proefstuderen’ zijn hierin vaste onderdelen.

Voor meer informatie over het aanleren van vaardigheden kunt u op deze afbeelding klikken.

Plan van toetsing en afsluiting per vak – PTA

In leerjaar 3 en leerjaar 4 ontvangt elke leerling het PTA. Deze studiegids bevat alle informatie over de manier waarop het Vlietland College het onderwijs in de Tweede Fase heeft georganiseerd. De gids beschrijft uitvoerig wat de leerling zoal te wachten staat.

In leerjaar 5 ontvangt de leerling nogmaals een PTA nu ook met alle informatie die nodig is om het examenjaar goed af te kunnen sluiten.

Cambridge

Het is bij het Vlietland College mogelijk om extra Cambridge Engels te volgen.

Klik hier om te lezen wat dat precies inhoudt.

Doorstroom naar VWO 5

Vanuit het Vlietland College of van een andere school met een HAVO-diploma doorstromen naar
VWO 5 ? Klik hier voor meer informatie.

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen per klas/afdeling van het Vlietland College zijn opgenomen in Publicaties.

HAVO Competent

Voor meer informatie over 'HAVO Competent' klik hier