MAVO

Afdelingsleider 2, 3, en 4 mavo is de heer K. Nieuwkoop.
mailto:nkp@vlietlandcollege.nl

'Op onze MAVO word je begeleid door een hecht team van mentoren. Zij geven in meerdere MAVO-klassen les en maken samen met mij het beleid voor de afdeling. Een aantal mentoren geeft les in meerdere vakken, waardoor zij de klassen vaker zien en op die manier de leerlingen intensiever kunnen begeleiden. Samen met het docententeam maken we een plan van aanpak voor de klas en voor individuele leerlingen. Tweede-, derde- en vierdeklassers die dat aankunnen, dagen we uit om deel te nemen aan ons MAVO Excellent-programma. Zij krijgen extra opdrachten om zich verder in de stof te verdiepen. Hun prestaties worden gehonoreerd met een certificaat en kunnen als onderdeel van een portfolio dienen.

Ter voorbereiding op de profiel- en sectorkeuze volgen de leerlingen speciale lessen, een sollicitatietraining, een presentatietraining en een stage. Wie wil doorstromen naar de HAVO volgt minimaal 7 vakken en krijgt een deficiëntietraject aangeboden. Als afdelingsleider zorg ik samen met mentoren, docenten en ondersteunend personeel dat de afdeling goed draait. 

Plan van toetsing en afsluiting per vak - PTA

Vanaf leerjaar 3 ontvangt elke leerling het PTA. Dit is een studiegids waarin alle informatie staat over de manier waarop het Vlietland College het onderwijs in Mavo 3 heeft georganiseerd. Het PTA vermeldt voor elk vak welke examenonderdelen de leerling dat jaar gaat doen. De leerstof voor alle vakken staat beschreven met daarbij de toetsen, praktische opdrachten en de handelingsdelen. Ook in leerjaar 4 ontvangt elke leerling het PTA.

De uitdaging

MAVO Excellent volgen is DE uitdaging voor iedere leerling. Klik hier voor meer informatie over Excellente leerlingen.

Doorstromen naar HAVO 4

Vanuit het Vlietland College of van een andere school doorstromen naar HAVO 4 ?
Klik hier voor meer informatie.

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen per klas/afdeling van het Vlietland College kunt u vinden in Publicaties.