Anglia Engels

Anglia


Laura Meershoek, docent en initiatiefneemster van Anglia Engels op het Vlietland College:

"Voor gekwalificeerde MAVO Excellent-leerlingen is het op het Vlietland College ook mogelijk om binnen de officieel erkende Anglia-opleiding extra Engelse lessen te volgen. Net als op VWO en HAVO met het Cambridge-programma het geval is, kunnen zij daarmee een internationaal erkend diploma Engels verwerven. Een deel van het programma wordt in de reguliere lessen Engels behandeld. Het extra deel komt aan bod in het Anglia-uur. Deze lessen worden verzorgd door een externe docent van de University Leiden".

​Lees verder