MAVO Excellent

januari 2016

Paul Jetten, 
één van de initiatiefnemers van MAVO Excellent: 
‘Dit is het zesde jaar dat we MAVO Excellent aanbieden. We geloofden erin toen we ermee begonnen, maar dat het zo’n succes zou zijn……..!’
‘De leerlingen krijgen waardering en complimenten. Daardoor gaan ze zich positiever opstellen.’

Zo werkt het!

De MAVO is op het Vlietland College niet zomaar een MAVO. Althans niet voor de leerlingen die iets meer kunnen en willen. Zij krijgen de kans een ‘Excellente leerling te worden 
MAVO Excellent richt zich op de leerling met interesse en een goede werkhouding. Het spreekt de intrinsieke motivatie van de leerling aan.

Het gaat om leerlingen die een vak leuk vinden en die het een uitdaging vinden om een stapje extra te doen. Leerlingen ontvangen meer aandacht en we zien de prestaties stijgen.

Portfolio

Bij alle vakken kunnen de leerlingen MAVO Excellent doen. De leerling zorgt dat zijn prestaties voor het betreffende vak goed zijn. De docenten hebben voor hun vak een  verdiepingsopdracht staan in de Cloud. De opdracht wordt beloond met een cijfer. Het gevolgde vak en het cijfer komt op het rapport. De leerling bouwt zo aan zijn portfolio.

Een kwart doet MAVO Excellent

Ongeveer een kwart van onze leerlingen doet MAVO Excellent. Door het doen van een aantal MAVO Excellent opdrachten kan de leerling zijn doorstroom naar de HAVO bevorderen. Daarnaast wordt bij toelating op het MBO aan leerlingen een portfolio gevraagd van gedane opdrachten. De leerling laat daarmee zijn vaardigheden en competenties zien.

Certificaat

Tegelijk met hun eindrapport krijgen de leerlingen een certificaat. Leerlingen zijn terecht trots op de extra behaalde prestaties. Het geeft ze een bepaalde positie in de klas, want iedereen weet het.

Speerpunten

Als belangrijkste doelstellingen voor MAVO Excellent zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
•    Verbetering motivatie
•    Verbetering resultaten
•    Meer uitdaging
•    Verbeterde doorstroom vervolgonderwijs 

Wat levert het op?

Portfolio (opgebouwd in klas 2, 3 en 4) met daarin:                                               

•    Certificaat met beoordeling van gevolgde vakken 
•    Goede doorstroming niveau 4 op het MBO
•    Goede voorbereiding en doorstroming 4 HAVO 

 

MAVO Excellent werd door het Vlietland College zelf ontwikkeld. Het behaalde een tweede plaats bij de Nationale Onderwijsprijs in 2012.