Naar HAVO 4


Je hebt interesse om na het behalen van het MAVO diploma je carrière voort te zetten op het HAVO. Deze doorstroming is mogelijk mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Je hebt je vóór 9 december (voorlopige aanmelding)/1 april (definitieve aanmelding) van het lopende schooljaar aangemeld bij mevrouw Koppert, afdelingsleider HAVO. mailto:kop@vlietlandcollege.nl
 • Je hebt in 7 vakken eindexamen gedaan in MAVO-4.
 • Van deze 7 examenvakken zitten minstens 5 vakken in je gekozen Havo- profiel/ examenvakken.
 • Het gemiddelde cijfer op het MAVO diploma is een 6.8 of hoger.
 • Minimaal een 6,0 voor de eindexamencijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Je bent ingeschreven voor een MBO opleiding.
 • Je bent vóór de zomervakantie gestart om deficiënties (tekorten) weg te werken. Welke deficiënties dat betreft is afhankelijk van het gekozen profiel maar geldt zeker voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Scheikunde, Natuurkunde en Aardrijkskunde.
 • Je docenten van 7 examenvakken hebben je een beoordeling gegeven wat betreft je capaciteiten, je werkhouding en je motivatie. Van deze examenvakken hebben minstens 5 vakken een positieve beoordeling geven. Toelating kan plaatsvinden op basis van een jaarcontract.
 Havo profielvak
verplicht
Keuze profielvak
(kpv)
Keuze examenvakVerplicht examenvak
in MAVO 4 gevolgd
Gewenst examenvak
in MAVO 4
NTWiskunde, natuurkunde, scheikundeKies 1 uit 2:
Informatica of biologie
Kies 1 vak:
Economie
Aardrijkskunde
Management& Organisatie of niet
gekozen kpv
Wiskunde
Nask1
Nask2
NGWiskunde A of B
biologie
scheikunde
Kies 1 uit 2:
Aardrijkskunde of natuurkunde
Kies 1 vak:
Informatica
Economie
Management & Organisatie of niet
gekozen kpv

Wiskunde
Nask1 (bij keuze natuurkunde) Nask2 of biologie
 

 
EMWiskunde A of B
economie,
geschiedenis
Kies 1 uit 3:
Aardrijkskunde, Management& Organisatie of 2e moderne vreemde taal
Kies 1 vak:
Informatica
biologie
kunstvak
Management & Organisatie of niet gekozen kpv

fa (bij keuze fa)
du (bij keuze du)
Wiskunde

Economie
geschiedenis
CMGeschiedenis,
2e moderne vreemde taal
Kies 2 uit 4:
Kunstvak of 3e moderne vreemde taal
Aardrijkskunde of economie
Kies 1 vak:
Informatica
biologie
Wiskunde A
Managment & Organisatie of niet gekozen kpv
Frans of DuitsGeschiedenis

Nieuwsgierig naar het vakkenpakket in HAVO 4 klik hier ....

Met een MAVO-diploma van een andere school naar HAVO 4 op Het Vlietland College?

Je hebt interesse om na het behalen van het MAVO diploma je carrière voort te zetten op het HAVO van het Vlietland College. Deze doorstroming is mogelijk mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Je hebt je vóór 1 mei van het lopende schooljaar aangemeld bij mevrouw Koppert, afdelingsleider HAVO. E-mail adres: mailto:kop@vlietlandcollege.nl
 • Je hebt in 5 vakken van het gemeenschappelijk deel en het gekozen HAVO profiel eindexamen gedaan in MAVO-4.
 • Het gemiddelde cijfer op het MAVO diploma is een 6.8 of hoger.
 • Minimaal een 6,0 voor de eindexamencijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • In een schriftelijke verklaring geven je docenten van de examenvakken een positieve beoordeling, voor je capaciteiten, je werkhouding en je motivatie.
 • Je bent ingeschreven voor een MBO opleiding.
 • In HAVO-4 en HAVO-5 kies je voor één van de 4 profielen. De vakken die naast het profiel staan heb je in MAVO-4 gevolgd. Profiel N&T met de vakken wiskunde, natuurkunde (nsk1) en scheikunde (nsk2). Profiel N&G met de vakken wiskunde, scheikunde of biologie. Profiel E&M met het vak wiskunde. Profiel C&M met het vak Frans of Duits.