Brugklas


Introductieperiode en Brugklaskamp

Omdat de leerlingen van verschillende basisscholen komen, beginnen ze het schooljaar met een introductieperiode. Op de eerste schooldag worden er nog geen vaklessen gegeven. De leerlingen brengen de dag door met hun klasgenoten en de mentor. Deze verschaft alle noodzakelijke informatie, onder andere over rooster, gebruik van de agenda, huiswerk, e.d. Daarna zijn er drie kennismakingsdagen op een locatie buiten de school, waar ook overnacht wordt. Deelname aan deze dagen is verplicht. De leerlingen werken er aan groepsopdrachten en er wordt veel aandacht besteed aan sport en spel. Op die manier leren ze elkaar en de mentor in een ongedwongen sfeer snel kennen. Doel is een hechte groep te vormen waarin elke leerling zich thuisvoelt en zichzelf kan zijn. Want dat is waar we op het Vlietland College altijd naar streven.

HAVO/MAVO-Brugklassen

Voor de herkenbaarheid gebruikt het Vlietland College de naam MAVO in plaats van VMBO. De HAVO/MAVO-brugklasleerlingen krijgen vrijwel dezelfde stof aangeboden als de leerlingen in de HAVO/VWO-brugklas. Ook proefwerken zijn min of meer identiek. Wel is er in de lessen een verschil in diepgang en abstractieniveau. Het aantal extra opdrachten is gering.

In de brugklassen worden voor de proefwerken twee cijfers gegeven: Niveaucijfers geven de waardering op HAVO-niveau aan; Basiscijfers doen dat op MAVO-niveau (theoretische leerweg). Na de HAVO/MAVO-brugklassen kan een leerling bevorderd worden naar alle afdelingen: VWO, HAVO of MAVO.

HAVO/VWO-Brugklassen

Leerlingen die in een HAVO/VWO brugklas geplaatst worden, krijgen een jaar de kans om te laten zien voor welk niveau zij het meest geschikt zijn: VWO of HAVO. Niveaucijfers geven de waardering op VWO-niveau aan: basiscijfers doen dat op HAVO-niveau. De leerling moet voldoen aan de bevorderingscriteria voor deze afdelingen; ook bevordering naar MAVO-2 is mogelijk. 

HAtheneum®-Brugklas

Naast de Atheneum-klassen, de combinatieklassen atheneum/HAVO en HAVO/MAVO, bieden we een speciale klas aan genaamd HAtheneum. De naam zegt het al; het is een combinatie van HAVO en Atheneum, waarvoor alleen leerlingen in aanmerking komen die:
• Minimaal een HAVO-advies hebben
• Graag willen doorgroeien naar een Atheneumniveau
• Bereid zijn daar tijd en energie in te stoppen
• Ondersteund worden door hun ouders om te gaan voor een Atheneumdiploma
Er wordt les gegeven op VWO-niveau.
Meer info vindt u hier.
 

VWO-brugklas

Leerlingen die geplaatst worden in een VWO-brugklas bereiden zich voor op een schoolloopbaan in de VWO-afdeling. In de brugklas krijgen zij weliswaar hetzelfde programma als de overige brugklassen, maar wordt dieper ingegaan op de leerstof. Leerlingen maken extra opdrachten die een groter beroep doen op hun zelfstandigheid en inzicht. In deze brugklassen ligt de focus ook speciaal op het aanleren van academische vaardigheden!

Talent-uur

Dit is bij uitstek het uur waarin de leerling zich kan toeleggen op zijn specifieke talent en interesses. Het Talent-uur vindt plaats op 1 dag in de week en duurt van 14.25 tot 15.30 uur. Soms kan het langer duren, omdat er activiteiten buiten de school zijn georganiseerd.

Een brugklasser kan uit vier stromen kiezen: Digital Science – Atelier – Theater – LO+. In twee blokken van vijftien weken worden steeds andere aspecten van die stroom behandeld. Lees verder...

Lees hier welke vakken er gegeven worden in het brugjaar.