Profielen


In de 4e klas heeft de leerling gekozen voor de Maatschappijstroom of de Natuurstroom. De gemeenschappelijk- en schoolgebonden vakken zijn voor beide profielen gelijk.

Gemeenschappelijke vakken:
Nederlands, Engels, Algemene Natuur Wetenschap, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en Culturele Kunstzinnige Vorming en een 3e Moderne Taal te kiezen uit Frans of Duits.
Schoolgebonden vakken: 
Godsdienst, Loopbaanorientatie, werkweek, mentoruur en bufferdeel.
 
Vervolgens kiest de leerling voor óf
 
Profiel Maatschappij
Wiskunde AC of AB, Geschiedenis, Economie, 3e Moderne vreemde Taal of Latijn
In het Vrije deel keuze uit: Management & Organisatie, Informatica, Biologie, Latijn, Aardrijkskunde en een niet gekozen profielkeuzevak

óf
Natuur Profiel
Wiskunde AB, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie
In het Vrije deel keuze uit: Management & Organisatie, Informatica, Latijn, Aardrijkskunde en een niet gekozen profielkeuzevak
 
In de 5e klas heeft de leerling de keuze om uit onderstaande profielen te kiezen;
Profiel Economie & Maatschappij
Profielvakken: Wiskunde A, Economie en Geschiedenis
Keuzevakken: Aardrijkskunde of Frans en/of Duits en Management & Organisatie of Frans en/of Duits
Vrije deel vakken: Management & Organisatie of Informatica of Latijn of Biologie of Kunstvak en alle niet gekozen profielkeuzevakken
Profiel Cultuur & Maatschappij
Profielvakken: Wiskunde A of C, Geschiedenis
Keuzevakken: Aardrijkskunde of Economie, Kunst Beeldende Vorming of Kunst Drama of Frans en/of Duits en/of Latijn
Vrije deel vakken: Management & Organisatie of Informatica of Latijn of Biologie of Aardrijkskunde en alle niet gekozen profielkeuzevakken
Profiel Natuur & Gezondheid
Profielvakken: Wiskunde A of B, Biologie, Scheikunde
Keuzevakken: Aardrijkskunde of Natuurkunde
Vrije deel vakken: Management & Organisatie of Informatica of Latijn of Economie en alle niet gekozen profielkeuzevakken
Profiel Natuur & Techniek
Profielvakken: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde
Keuzevakken: Informatica of Wiskunde D of Biologie
Vrije deel vakken: Management & Organisatie of Informatica of Latijn of Aadrijkskunde en alle niet gekozen profielkeuzevakken
In de 4e en 5e klas is het mogelijk om van vak te wisselen. Dit kan alleen in overleg met mentor en docent. In de 6e klas is wisselen niet meer toegestaan.
 
Klik op onderstaand linkje voor een overzicht van de profielen.