VWO Plus


Pre-University

Pre-University is een programma dat de universiteit van Leiden aanbiedt aan getalenteerde leerlingen. Slechts ongeveer 90 gegadigden komen jaarlijks in aanmerking. Gedurende twee jaar worden 5 studieblokken gevolgd. Daarin maken de deelnemers kennis met de wetenschap, wordt onderzoek gedaan naar autisme, sterrenkunde, de Eerste Wereldoorlog etc. Ze maken een keuze uit collegeblokken als Chinees, wiskunde, geneeskunde, geschiedenis, psychologie. Het onderzoek dat de leerlingen doen, kan op school dienen als het Profielwerkstuk. Er zijn schriftelijke toetsen en presentaties. Ten slotte levert deelname een Pre-diploma op, waarmee de leerling zonder loting o.i.d. bij geneeskunde in Leiden geplaatst kan worden.
 

LAPP-top

De Leidse Universiteit biedt ook LAPP-top programma’s aan. In blokken van een paar maanden zorgen deze voor een kennismaking met de Universiteit en het universitaire denken. Leerlingen kunnen kiezen uit b.v. Italiaans, Archeologie, Filosofie, wiskunde, godsdienstwetenschappen. Ze volgen colleges, houden presentaties, gaan op excursie naar instituten etc. Na het volgen van zo’n programma is de keuze van een vervolgopleiding eenvoudiger.
 
Alle universiteiten bieden verder masterclasses aan. Dit zijn een- of tweedaagse ‘cursussen’ waarin de leerlingen kennismaken met de inhoud van studies.
 
Kortom: allemaal unieke mogelijkheden om de horizon te verbreden. Het Vlietland College beveelt ze van harte aan bij VWO-leerlingen.