Organisatie


11 maart 2015

Het bevoegd gezag van het Vlietland College bestaat uit het Algemeen - en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat momenteel uit 8 leden en houdt zich bezig met bestuurlijke en toezichthoudende zaken.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de rector/bestuurder, die samen met de conrector/plaatsvervangend rector de directie vormt.

Samen met de afdelingsleiders vormen zij de schoolleiding. Het Vlietland College is verdeeld in vier afdelingen, elk met een eigen team onder leiding van een afdelingsleider. 

Onderstaand schema geeft een beknopte weergave van onze organisatiestructuur. 
Klik op het schema voor een vergroting