Bestuur

Het algemeen bestuur

 
Bestuurt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur
Ontvangt geen vergoeding
Vergadert ca. 10 x per jaar
Heeft 2 x per jaar overleg met de medezeggenschapsraad

 

Het bestuur van het VLC bestaat uit:

  • Dagelijks en uitvoerend bestuurder: Rector: dhr. J. van den IJssel
  • Toezichthoudend bestuurders (algemeen bestuur): 8 leden bij voorkeur ouders van leerlingen

Kernthema’s van bestuurstaken

  • Kwaliteit en diversiteit van het onderwijs
  • Professionalisering van de organisatie
  • Positionering in de markt en de omgeving
  • Een gezonde financiële positie
  • Kleinschaligheid

lees verder

Samenstelling bestuur


A.J. (Anton) Nijssen
voorzitter

We besteden allemaal een groot deel van onze jeugd (en vaak ook langer) aan onderwijs. We doen veel meer in en met de school dan alleen onderwijs. In onze scholen staat goed onderwijs en het begeleiden van de ontwikkeling van onze kinderen – allemaal jonge talenten - centraal, maar scholen staan middenin de samenleving en zijn in feite gemeenschapsvoorzieningen. Daarnaast zijn scholen ook nog eens organisaties, waar veel mensen – leraren, staf en vrijwilligers - op een goede manier hun werk moeten kunnen doen. Ook in tijden waarin het economisch wat minder voor de wind gaat en er echt op de centjes gelet moet worden.
Het Vlietland College is zo’n school, belangrijk voor veel kinderen uit Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude en omgeving. De school is veilig, de sfeer is goed, en het onderwijsklimaat is prima. De school heeft een stevige grondslag en is doordrenkt van positieve waarden en normen. Dat moeten we zo houden en ik wil als bestuurder mijn kennis en kunde graag inzetten om daar een steentje aan bij te dragen.
Wat breng ik mee? Ik heb kinderen in de leeftijd van de leerlingen van het Vlietland College, heb lang in Leiden gewerkt en woon in Voorschoten. Momenteel werk ik bij NUFFIC, een organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Ik heb veel bestuurlijke ervaring in het onderwijs, onder andere bij basisscholen en een schoolbegeleidingsdienst. Daarnaast heb ik lang als onderwijsonderzoeker gewerkt, onder andere als directeur van Research voor Beleid (destijds in Leiden) en van het SCO Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam).

H. (Hans) Rasch
vice voorzitter
Als vader met (nog) twee kinderen op het Vlietland College voel ik mij betrokken bij het wel en wee van de school.
Ik ben werkzaam in de publieke sector, waar ik als organisatieadviseur en interim manager hoofdzakelijk bij gemeenten, maar ook in het onderwijs actief ben.
Daarnaast ben ik lid van de gemeenteraad Voorschoten en bestuurslid bij de afdeling Rijnland van Humanitas.
Binnen het bestuur van het Vlietland College houd ik mij met name bezig met de thema's Kwaliteit en Communicatie.E. E. (Esther) de Kleuver
secretaris
 
Ik vind het belangrijk dat een school een veilige plek is waar kinderen zich zelf kunnen zijn, waar geaccepteerd wordt dat ieder kind anders is en waarin de kwaliteiten die een kind heeft gewaardeerd worden.
Een van mijn twee zonen zit sinds 2013 op het Vlietlandcollege. Wat mij al snel opviel aan het VLC is de prettige sfeer waarbij kinderen echt gezien worden. Dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden die een kind heeft i.p.v. de onmogelijkheden. En ook dat er op een gestructureerde manier onderwijs wordt gegeven.
Mijn jarenlange bestuurlijke ervaring bij de rijksoverheid, wil ik graag inzetten in het bestuur van het Vlietland College. Ik vind het daarbij boeiend om nu eens van de andere kant te zien hoe het beleid vanuit Den Haag doorwerkt in de praktijk.
Binnen het bestuur houd ik mij bezig met algemene bestuurszaken en heb ik de rol van secretaris.

C. (Christiaan) Hertogh
penningmeester
‘Mijn kinderen Paula, Mathé en Guus hebben elk voor een andere middelbare school gekozen. Guus zit met veel plezier op het Vlietland College. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en zich goed kunnen ontplooien. Door de kleinschaligheid van het Vlietland College en het geringe verloop onder leerkrachten is er veel aandacht voor elk kind. Naast het behalen van een diploma op het juiste niveau moeten leerlingen de juiste vaardigheden aangeleerd krijgen om succesvol een vervolgopleiding te kunnen doorlopen. Vanuit het bestuur wil ik me graag voor deze zaken inzetten. Ik heb een financiële achtergrond en hoop daarmee ook bij te dragen aan een juiste besteding van de altijd beperkte middelen die een school heeft.’

P.J. (Paul) van der Voorst
penningmeester
Mijn naam is Paul van der Voorst en ben vader van 3 kinderen waarvan de oudste inmiddels op het Vlietland College zit. Ik ken het Vlietland College als een laagdrempelige school waar, mede door de grootte van de school, de leerlingen en ouders centraal staan. Door mijn werk als controller heb ik ervaring in het financiële reilen en zeilen van organisaties. Deze vaardigheid wil ik graag combineren met de betrokkenheid als ouder bij de school van mijn zoon. Als bestuurslid houd ik mij bezig met de financiële portefeuille en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren door mee te denken bij belangrijke vraagstukken.

M.H.F. (Marleen) van der Geest
lid algemeen bestuur
Mijn naam is Marleen van der Geest, getrouwd, moeder van drie kinderen waarvan er inmiddels twee op het Vlietland College zitten. In het 'echte leven' ben ik HR-adviseur bij de Sociale Verzekeringsbank.
Ik kijk zelf met heel veel plezier terug op mijn middelbare schooltijd die ik ook op het Vlietland College heb genoten. Je middelbare schooltijd is een periode in je leven waarin je gevormd wordt, waarin je naast school enorm bezig bent met alles en iedereen om je heen en welke plek jij daarin inneemt, je vriendschappen voor het leven smeedt, kortom: ontwikkeling in een snelkookpan.
Ik vind het bijzonder om daar vanaf de zijlijn een bijdrage aan te kunnen leveren door mijn rol in het bestuur, waar ik de HR-portefeuille beheer!

M.A.M. (Marco) Koet
lid algemeen bestuur
Onderwijs is mensenwerk! Ik herinner me nog hoe boeiend ik – in mijn eigen middelbare schooltijd – het vak natuurkunde vond. Later kwam ik er achter dat dat ook kwam door de wijze waarop de docent zijn kennis en ervaring wist over te brengen. Gecombineerd met zijn persoonlijke aandacht voor leerlingen, gaf hij mij een geweldige tijd om te leren en te ontwikkelen. Dat heeft mij veel gebracht. Nu ik in het Bestuur van het Vlietland College mag zitten zie ik het als een belangrijke taak de omstandigheden te creëren en te bewaken waarin het team medewerkers van het Vlietland College kunnen (blijven) excelleren, zoals mijn docent natuurkunde. Als vader van vijf kinderen, met de oudste nu op het Vlietland, en vanuit mijn expertise en ervaring als organisatie deskundige, draag ik daar graag aan bij. In de ambitie de jongeren van nu ook de kans te geven op een boeiende leeromgeving!


H.B. (Herman) Wiegeraad
lid algemeen bestuur

"Mijn naam is Herman Wiegeraad. Ik ben vader van twee kinderen waarvan de oudste op het Vlietland College zit. Inmiddels zit ik zelf al meer dan 20 jaar in het onderwijs. In mijn jaren dat ik leerkracht was van groep 8 van een basisschool, kwam ik vaak in contact met het Vlietland College. Toen al sprak mij de wijze aan waarop het Vlietland College omgaat met de overdracht van onze leerlingen van groep 8. Betrokken en geïnteresseerd waren de woorden die destijds van toepassing waren en nu nog steeds voor mij herkenbaar zijn als ik aan het Vlietland College denk. Ik was dan ook blij dat mijn dochter voor deze school had gekozen. Inmiddels ben ik jaren directeur van een basisschool geweest en werk ik nu als algemeen beleidsmedewerker op een stafbureau van een Stichting voor primair onderwijs. Binnen het bestuur van het Vlietland College maak ik onderdeel uit van de personeelscommissie."

J. (Koos) van den IJssel
rector/bestuurder
Met ingang van 1 maart 2017 heeft het bestuur mij de leiding van het Vlietland College toevertrouwd. Ik ben daar met enthousiasme aan begonnen, omdat ik het VLC een aantrekkelijke en kleinschalige school vind, waar betrokken en deskundig personeel werkzaam is en die wordt bezocht door leuke en leergierige kinderen. 
De eerste helft van mijn loopbaan stond in het teken van lichamelijke opvoeding en sport. Ik was docent en onderwijscoördinator op de HALO en consulent bij de gemeentelijke inspectie van het onderwijs in Den Haag. In het tweede deel richtte ik mij op leiderschap in het onderwijs. Ik was 8 jaar rector/bestuurder van het Atlas College in Rijswijk en sinds 2006 ben ik als interim manager actief in alle sectoren van het onderwijs. Ik begeleid leidinggevenden op opdrachten en omdat ik het contact met de praktijk van alledag belangrijk vind, voer ik zelf ook altijd opdrachten uit. Zo was ik bestuurder van basisscholen en rector van meerdere scholen in Middelburg, Leiden en Den Haag. Hierdoor ken ik goed de weg in de gehele Leidse regio. Ik zie het als een uitdaging om de positie van de school nog verder te verstevigen en ik hoop met mijn ervaring een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.     

Overzicht van aan- en aftreden
laatst gewijzigd maart 2017
NaamFunctieDatum benoemingDatum einde
Dhr. A.J. Nijssenvoorzitter7-10-20147-10-2017
Dhr. C.A.M. Hertoghpenningmeester01-01-201201-01-2018, 2e termijn
Dhr. H. Raschvice voorzitter01-01-201201-01-2018, 2e termijn
Dhr. P. van der Voorstpenningmeester01-07-201401-07-2017, 1e termijn
Mw. E.E. de Kleuversecretaris01-07-201401-07-2017, 1e termijn
Dhr. M.A.M. Koetbestuurslid01-07-201401-07-2017, 1e termijn
Mw. M.H.E. van der Geestbestuurslid01-07-201401-07-2017, 1e termijn
Dhr. H.B. Wiegeraadbestuurslid01-10-201501-10-2018
Dhr. J. van den IJsselrector,
uitvoerend bestuurder
01-03-2017