Ouders

De kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond. De afdelingsleider ontvangt de ouders eerst gezamenlijk, waarna ze met de mentor in groepen uiteengaan.

Ouderavonden

Voor alle klassen zijn er in de loop van de cursus ouderavonden. Tweemaal per jaar kunnen de ouders op deze avond spreken met de docenten die aan hun kinderen lesgeven (ongeveer 10 minuten per gesprek).

Nadere informatie volgt.

De mentoravond

Voor ouders van brugklasleerlingen zijn er minimaal twee mentoravonden. In de overige klassen is er minimaal één. De mentor ontvangt de ouders (die eventueel in gezelschap van hun kind zijn) individueel en bespreekt de resultaten.

 

Gesprek met de mentor / afdelingsleider 

Ouders die tussentijds inlichtingen wensen over de resultaten van hun kinderen, verzoeken wij (liefst enkele dagen van te voren) een afspraak te maken met de betreffende mentor, afdelingsleider of conrector. Voor emailadressen verwijs ik u naar organisatie - schoolleiding.

Gesprek met docenten

Voor alle klassen geldt dat ouders na telefonische afspraak de gelegenheid hebben de docenten te spreken. In veel gevallen kunnen zij ook telefonisch overleg plegen met de docenten.

Gesprek met de rector

De rector is te spreken na afspraak via het secretariaat (071-5769243).

De voorlichtingsavonden van de decanen

Op deze avonden worden ouders en leerlingen collectief ingelicht over profielkeuze en vervolgopleidingen. Ook is er een avond waarop de profielkeuze individueel wordt besproken.

Gesprek met een decaan

Na telefonische afspraak kan met één van de decanen gesproken worden. Hun telefoonnummers zijn op deze site te vinden onder Onderwijs – Decanaat .

Rapportage over de resultaten van uw kind

Het schooljaar is verdeeld over 4 periodes, afgesloten door een toetsweek. Het 1e rapport wordt eind november verstrekt, het 2e rapport in februari, het derde rapport in april en het 4e in juli.  De cijfers zijn tussentijds voor ouders én leerlingen in te zien op het beveiligde gedeelte van onze website. 

Contactouders

In de klassen 1, 2 en 3 worden tijdens de kennismakingsavond twee contactouders per klas gekozen. Zij overleggen twee of drie keer per jaar met de afdelingsleider en de mentoren. Op verzoek kan ook een extra gezamenlijke ouderavond worden georganiseerd. De contactouders informeren geregeld bij andere ouders naar de gang van zaken in de klas.

Oudervereniging

Doelstelling van de Oudervereniging is een band te scheppen en te verstevigen tussen ouders/leerlingen en school. Dat doet zij door:

  • een schakel te zijn tussen ouders/leerlingen en de school;
  • een duidelijke inbreng te hebben;
  • de identiteit te bewaken en te bewaren;
  • een vraagbaak en wegwijzer te zijn;
  • problemen te signaleren, te analyseren en zo nodig aanbevelingen te doen voor oplossingen;
  • toegankelijk te zijn voor suggesties, klachten en opmerkingen;
  • het bovengenoemde te realiseren in een prettige sfeer.

Voor het lidmaatschap wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van 5 euro.

Huidige samenstelling van de oudervereniging


Toegang ouderportaal

Ga naar het ouderportaal voor meer informatie. Indien u uw inloggegevens vergeten bent kunt u via knop wachtwoord wijzigen een nieuw wachtwoord ontvangen. Uw gebruikersnaam komt overeen met het emailadres dat bij ons staat geregistreerd.