Flyer oudervereniging

 

Wat doen we als OV?


Zoals al opgemerkt is de OV er om het contact tussen school en ouders te ondersteunen. Onder het motto meeluisteren, meekijken en soms meedenken heeft dit in de afgelopen jaren vorm gekregen en zijn er verschillende activiteiten die door de OV worden verzorgd:

  1. Meeluisteren bij oudercontactavonden.
  2. Bijwonen van open dag en informatie avonden, waardoor we met ouders in gesprek komen.
  3. Organiseren van een “bijzondere” avond voor ouders (tevens Jaarvergadering).
  4. Verzorgen van een versnapering voor de examenkandidaten na ieder onderdeel van het centraal schriftelijk (ook wel uitblaaspijpje genoemd).
  5. Uitdelen van presentje tijdens de diploma uitreiking.
  6. Beheer van een “lief-en-leedpotje” voor de docenten/personeel VLC.

Wat gaan we dit jaar doen?


De OV komt 5-6 keer bij elkaar. Min of meer geleid door de in het jaar geplande activiteiten worden de vergaderingen gehouden, zodat op de agenda in ieder geval de desbetreffende activiteit zal staan. Uiteraard worden de al uitgevoerde activiteiten geëvalueerd, en actuele ontwikkelingen op het VLC worden besproken.

Wat gaan we binnenkort doen?


De eerste vergadering van het jaar staat in het teken van het inplannen van alle al eerder genoemde activiteiten. Iedere vergadering worden de uitgevoerde activiteiten geëvalueerd en bijgesteld. 
Naast informatie op de website, aanwezig te zijn tijdens informatie bijeenkomsten en met de ouders in gesprek te gaan, maken we ook gebruik van mailberichten om de ouders te informeren en te bevragen. De oudervereniging heeft sinds kort hiervoor  een eigen mailadres nanelijk oudervereniging@vlietlandcollege.nl.
Belangrijk speerpunt voor dit jaar is het vergroten van ouderparticipatie.

Wat is uw bijdrage?


Om de activiteiten te kunnen uitvoeren zijn er financiële middelen nodig. Hiervoor is een vastgesteld bedrag van € 5,00 per leerling van de ouderlijke bijdrage beschikbaar gesteld door de school. Uiteraard moet hier verantwoording over worden afgelegd. Dit gebeurt door het presenteren van de Jaarrekening tijdens de Jaarvergadering op 5 april 2017. De Jaarvergadering proberen we aantrekkelijk te maken voor u als ouder. Hierover zult u binnenkort meer vernemen.

Zoals al even aangekaart, we vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij onze leden en we onderzoeken mogelijkheden om de ouderparticipatie te vergroten. 
Heeft u ideeën, laat het ons dan weten. 

Hartelijke groeten,
Namens de OV VLC,
Jacqueline van Beckhoven