Ouder portaal


Op de homepage van deze website staat links boven het inloggedeelte voor personeel, leerlingen en hun ouders.

Met de inloggegevens die zij ontvangen hebben, komen ouders na het inloggen op het ouderportaal. Dat ziet er uit als onderstaande afbeelding: in de balk kan de bezoeker kiezen voor cijfers, roosters en/of foto's en films.

Vragen en/of opmerkingen over de website en /of het ouderportaal ?
Mail ons: helpdesk1@vlietlandcollege.nl