Oudervereniging

Doelstelling:

Een band scheppen en verstevigen tussen ouders/leerlingen en de school:
– Door een schakel te zijn tussen ouders/leerlingen en de school.
– Door een duidelijke inbreng te hebben.
– Door de identiteit te bewaken en te bewaren.
– Door een vraagbaak en wegwijzer te zijn.
– Door problemen te signaleren, te analyseren en zo nodig aanbevelingen te doen voor oplossingen.
– Door toegankelijk te zijn voor suggesties, klachten en opmerkingen.
– Door het bovengenoemde te realiseren in een prettige sfeer.

Mailadres oudervereniging:
mailto:oudervereniging@vlietlandcollege.nl

Onderstaand de namen van de leden van het
bestuur van de oudervereniging 2017-2018

publicatie laatst bijgewerkt op 31 augustus 2017

Voorzitter
Jacqueline van Beckhoven

Penningmeester
Marieke Nijman

Secretaris
Astrid Molloy

Leden
Marzieh Haddadian
Tanjo Pathuis
Siny Noordover
Sandra Leeuwestijn-Struik
Cathelijne Wentzel
Nicolien van Damme


Namens het Vlietland College
De heer J. van den IJssel, rector

Contactouders

In het verlengde van de oudervereniging kent het Vlietland College ook 'contactouders':
In de klassen 1, 2 en 3 worden op de kennismakingsavond per klas twee contactouders gekozen. De contactouders overleggen twee of drie keer per jaar met afdelingsleider en mentoren. Op verzoek kan ook een extra gezamenlijke ouderavond worden georganiseerd. De contactouders informeren geregeld bij andere ouders naar de gang van zaken in de klas.
Ook in de bovenbouw wordt per mentorgroep een contactouder gekozen. Deze contactouders overleggen één keer per jaar met de afdelingsleider.