Schoolleiding

 

Rector: dhr. J. van den IJssel
k.van.den.ijssel@vlietlandcollege.nl

  
Afdelingsleider brugklassen: dhr. P. Muires
p.muires@vlietlandcollege.nl
  
Afdelingsleider 2, 3, 4 en 5 HAVO: mevr. H. Koppert
m.koppert@vlietlandcollege.nl
  

Afdelingsleider 2, 3, 4 MAVO: dhr. K. Nieuwkoop
k.nieuwkoop@vlietlandcollege.nl

  
Afdelingsleider 2, 3, 4, 5 en 6 Atheneum: mevr. drs. I. Klijnhout
i.klijnhout@vlietlandcollege.nl