Veel gestelde vragen

Heeft u toch een andere vraag dan kunt u deze hier stellen.

Wat kan ik doen als ik mijn wachtwoord voor Som Today ben vergeten?
Ga naar https://vlietland-elo.somtoday.nl en klik onderin op "Wachtwoord vergeten? " Op basis van uw geregistreerde emailadres kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.
Wat kan ik doen als ik mijn inloggegevens voor ouder website ben vergeten?
Ga naar http://ouder.vlietlandcollege.nl - klik op 'wachtwoord vergeten? " . Op basis van uw geregistreerde emailadres kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.
Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?
Als uw kind niet naar school kan komen, moet u de afwezigheid telefonisch (071-5769243) bij de conciërge melden tussen 7.30 en 9.00 uur onder vermelding van naam, klas, datum en de reden.
Is uw kind beter, dan moet u tussen 7.30 en 9.00 uur dit melden aan de conciërges. Dit kan telefonisch of door middel van een briefje dat uw kind bij de conciërge inlevert.
Wat kan ik doen als mijn kind ziek naar huis komt?
Als uw kind in de loop van de dag de school, bijvoorbeeld door ziekte, moet verlaten, heeft uw kind een formulier mee gekregen, waarin staat dat bij zijn thuiskomst u direct zijn thuiskomst telefonisch (071-5769243) moet bevestigen.
Ik wil graag een docent van mijn kind spreken. Waar kan ik contactgegevens vinden?
Log in op het ouderportaal. Kijk ook bij pagina Ouders.
Wanneer zijn dit schooljaar de vakanties voor mijn kind(eren)?
Kijk bij Vakanties.
Wat is de normering om over te gaan naar een volgend leerjaar?
Kijk bij Onderwijs en kies voor leerjaar 1-2-3 bij onderbouw. Voor bovenbouw kijkt u bij Mavo, Havo of VWO.
Wat kan ik doen als ik de ouderbijdrage niet kan betalen?
Neem telefonisch contact ((071-5769243) op met de school. Ons telefoonnummer is 071 5769243 en vraag naar de administratie.
Ik wil graag het PTA van mijn dochter/zoon in zien. Waar kan ik deze vinden.
Deze staan bij pagina Publicaties & downloads .
Waar kan ik zien wat de behaalde resultaten van mijn dochter/zoon zijn?
Log in op het ouderportaal. Dit kan vanaf de homepage.
Waar kan ik vinden wanneer de eerst volgende ouderavond van mijn dochter/zoon is?
Ga naar de pagina Organisatie - Ouders.
Hoe kan ik participeren met de school?
Kijk bij pagina Organisatie - Ouders .

Ik heb mijn factuur samengesteld, maar heb per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt?
Neem contact op met de school (071-5769243). Uw factuur kan door de administratie aangepast worden.