Wie zijn wij


Betrokken, uitdagend én gedegen

Het Vlietland College is een kleinschalig georganiseerde school. Zowel leerlingen als personeel werken er in een sfeer die ze waarderen en waarin ze zich aanvaard voelen. De omgang met elkaar én de participatie in de samenleving nemen een belangrijke plaats in. Bij dat alles is het Vlietland College een school op interconfessionele grondslag: we staan voor onderwijs, begeleiding en vorming vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Onderwijs

Leerlingen én medewerkers dagen we uit om het beste uit zichzelf te halen, over hun eigen grenzen heen te kijken en die grenzen te verleggen. Ons onderwijs noemen we ‘gedegen’ en geven we vorm door afgesproken procedures en een herkenbare lesstructuur. Daarbij creëren en handhaven we een veilig leer- en leefklimaat waarin iedereen geaccepteerd wordt. Dat stelt alle betrokkenen in staat om zich met plezier in te zetten en hun capaciteiten optimaal te benutten.

Vorming

Het onderwijs en de activiteiten van het Vlietland College sluiten aan bij de beleving van de leerlingen. Zo motiveren we hen om op een kritische en constructieve manier deel te nemen aan het onderwijs én aan de samenleving. We zijn niet alleen actief in de lessen, maar ook daarbuiten. Dáár leggen we het accent op culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. Ook internationalisering speelt een belangrijke rol. We hanteren cijferresultaten maar waarderen de leerling ook door de mate waarin hij of zij zich inzet en ontwikkelt.

Begeleiding

Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Maar ook alle andere medewerkers leveren een bijdrage. Dat gebeurt in de dagelijkse lessituatie én tijdens speciale mentorlessen. De betrokkenheid is groot. Op die manier signaleren we problemen snel en efficiënt. Maar het biedt ons vooral ook een helder zicht op mogelijkheden. Zien we dat leerlingen de capaciteiten en de motivatie hebben voor verbreding en/of verdieping van hun onderwijsaanbod, dan stimuleren we dat.

Het Vlietland College: de juiste keuze voor kind én ouder!

Waar komen onze 1000 leerlingen vandaan

Leiden487
Voorschoten338
Zoeterwoude138
Leiderdorp14
Overige23