Nieuws

Relidag 4 havo 4 vwo

Alle leerlingen en begeleiders fietste al vroeg naar de Hartebrugkerk, waar ze hartelijk werden ontvangen door Bas van de Pampus die ze een mooi persoonlijk verhaal vertelde. Over hoe wij allen voortkomen uit Gods Liefde. Dat wij mensen op ons best zijn als we die liefde doorgeven. Over hoe alle Goeds voortkomt uit Liefde en alle Kwaad uit de afwezigheid van Liefde. 

In de Hooglandse kerk werden de leerlingen ontvangen door dominee Klokke die hen vertelden over drie godsbeelden; een man met baard op een wolkje, een God die aanwezig is daar waar er onvoorwaardelijke liefde en steun is tussen mensen die hen boven zichzelf doet uitstijgen of dat God de levensadem is in al wat leeft. 

In de Synagoge, kregen de leerlingen een keppeltje op. Daar vertelde Malka Polak over de geschiedenis van Joden in Leiden. Hoe juist zij het slachtoffer waren van de kruitramp Maar ook, dat er naast Asjkenazische joden (uit Oost Europa) en Sefardische (uit Spanje en Portugal) veel Joden in Nederland uit Perzië! (het huidige Iran) stammen. 

In de Moskee vertelde Tom Verplancke de leerlingen over de waarde van de vijf zuilen in de Islam (de geloofsbelijdenis, het vijfmaal daags gebed, de ramadan, de bedevaart naar Mekka en het geld geven aan de armen). Ook benadrukte hij dat iedere moslim in Nederland zich ervan bewust moet zijn dat hij of zij ook een ambassadeur is van zijn geloof. 

Het was weer een mooie indrukwekkende dag! Onze leerlingen gedroegen zich voorbeeldig; ze waren geïnteresseerd, keken vol ontzag rond en luisterden stilletjes naar alle verhalen. Wij bedanken de begeleiders en rondleiders die deze dag zo soepel lieten verlopen. terug