Nieuws

Schoolboeken die je nog thuis hebt opsturen

Heb je nog schoolboeken in huis die je nog niet ingeleverd hebt op school? Stuur ze zo snel mogelijk, maar uiterlijk 17 juli, op naar:

Osinga de Jong
tav Vlietland College
Oliemolen 2
8754 GH Makkum

Schrijf duidelijk je naam en leerlingnummer erbij en vergeet niet de inleverlijst in de doos erbij te stoppen.

Zijn de boeken niet in Makkum op 18 juli dan worden de kosten van de niet ingeleverde boeken in rekening gebracht.terug