Nieuws

Schriftelijke schoolexamens uitgesteld

Leiden, 24 maart 2020

Beste examenleerlingen en ouders,

Na de persconferentie gisteravond waarin het kabinet verscherpte matregelen heeft aangekondigd i.v.m. het coronavirus voelen wij ons genoodzaakt de schriftelijke schoolexamens die vandaag op het programma stonden op te schorten. De mondelinge examens gaan wél door. We hebben hiervoor gekozen omdat vandaag meer duidelijkheid van minister Slob wordt verwacht met betrekking tot de (school-) examens. Het Vlietland College volgt hiermee het advies van de VO-raad op. We begrijpen dat dit besluit voor de leerlingen en ouders grote impact heeft. We betreuren de gang van zaken ten zeerste.  Uiteraard zullen we jullie zo snel mogelijk informeren over het vervolg.

We wensen iedereen heel veel sterkte.

 

Mathieu Arnouts
Rector

 

 terug