Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Informatie voor ouders 

 

Het Vlietland College vindt het belangrijk om de ouders van onze leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van zaken die op school spelen. Onze school heeft een grote groep betrokken ouders, daar zijn we heel blij mee. We geloven in de kracht van samenwerken. De school, de leerling en de ouders vormen samen een team om het beste uit de leerling te halen. 
 

Ouderportaal 

Er is een afgeschermd gedeelte van onze website, speciaal bedoeld voor ouders. Op dit ouderportaal vindt u veel nuttige informatie. Denk aan: belangrijke data, handige documenten, contactgegevens, resultaten van uw kind, etc. U kunt inloggen in het ouderportaal met uw gebruikersnaam: dat is het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat. Het ouderportaal is rechtstreeks te bereiken via: 

> http://ouder.vlietlandcollege.nl 

Ouderavonden

Er zijn op school regelmatig ouderavonden. Voor nieuwe ouders is er in het begin van het schooljaar een kennismakingsavond. Twee keer per schooljaar kunt u spreken met de docenten die lesgeven aan uw kinderen (ongeveer 10 minuten per gesprek). Daarnaast zijn er ook minimaal twee mentoravonden. Met de mentor van uw kind bespreekt u, samen met uw kind, de voortgang. De data van de ouderavonden en mentoravonden vindt u als u inlogt in het ouderportaal

 

Gesprek met medewerkers van school 

Wilt u buiten de ouderavonden om contact met medewerkers van onze school? Bijvoorbeeld een gesprek met een docent, de rector of de decaan? Dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken via het secretariaat: 071-5769243. U kunt ook een mail sturen met uw verzoek om iemand te spreken naar: adm@vlietlandcollege.nl

Resultaten en voortgang van uw kind 

Het schooljaar is verdeeld over vier periodes, afgesloten door een toetsweek. Het eerste rapport wordt eind november verstrekt, het tweede rapport in februari, het derde rapport in april en het vierde in juli.  De cijfers en voortgang kunt u tussentijds inzien op het ouderportaal of in SOMToday

Schoolkosten en ouderbijdrage

De schoolkosten zijn per leerjaar verschillend. Om toch een idee te krijgen, hebben we hieronder de kosten voor de brugklas op een rij gezet: 
 • Brugklaskamp:  149 euro
 • VLC-planagenda: 15 euro
 • Algemene schoolkosten: (kosten zijn leerjaar gebonden)
  • activiteitendag
  • mentorklasactiviteiten
  • excursies (o.a. geschiedenis en biologie)
  • Lockerhuur
  • Materiaal tekenen
  • Bijdrage oudervereniging
 • Vrijwillige ouderbijdrage: 164,75 euro 
 • Schoolboeken: gratis (zie ook de informatie over het boekenfonds

Oudervereniging 

Er is een actieve oudervereniging binnen het Vlietland College. De oudervereniging heeft als doel een band te scheppen en te verstevigen tussen ouders, leerlingen en school. De oudervereniging heeft een duidelijke inbreng op school en denkt actief mee. De vereniging bewaakt de identiteit van de school, signaleert problemen en doet aanbevelingen aan het schoolbestuur. U kunt lid worden van de oudervereniging.

> Mail met de oudervereniging: oudervereniging@vlietlandcollege.nl