Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024


Het onderwijs op het Vlietland College is toegankelijk voor alle leerlingen. Wij maken geen onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of welke sociaal-maatschappelijke positionering dan ook. 

 

Aanmelden voor de brugklas

Aanmelden kan via een online aanmeldfomulier of via een aanmeldformulier op papier.

> Online aanmeldformulier
> Aanmeldformulier om te printen (pdf), in te vullen en op te sturen

We zijn altijd bereid vragen te beantwoorden en u te helpen bij het invullen van het formulier; neem hiervoor contact op met Jolie v/d Heuvel (heu@vlietlandcollege.nl of 071-5769243)

Meer informatie nodig?

Op deze webiste staat natuurlijk al een hoop informatie. We maken ook ieder jaar mooie en overzichtelijke brochures met alle informatie over onze school. We hebben er een voor jou gemaakt en ook een voor je ouders. 

​> Naar de brochures 

Basisschooladvies

Een leerling kan op het Vlietland College terecht met een schooladvies vwo, havo of vmbo-tl (mavo). De plaatsing in een bepaalde brugklas is afhankelijk van het basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport (OKR). Voor plaatsing in een vwo/havo-klas is minimaal een havoadvies vereist. Voor plaatsing in een havo/mavo-klas is minimaal een  vmbo-TL-advies vereist. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau.

De toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen en houdt gesprekken met de betreffende leerkrachten van de basisscholen. De commissie bestaat uit de afdelingsleider onderbouw, de zorgcoördinator en mentoren uit de onderbouw.

Voorrangsregeling

 
De kleinschaligheid van het Vlietland College is één van onze sterke punten, daar sturen wij bewust op aan. De afgelopen jaren is  gebleken dat wij voldoende plek hebben om alle aangemelde leerlingen te plaatsen.
Bij toelating hanteren wij de volgende aanvullende criteria:
  • een evenredige verdeling zijn over de brugklassen vwo, HAtheneum, vwo/havo en havo/mavo;
  • voorrang voor een broertje/zusje van een leerling die al op Het Vlietland College zit;
  • volgorde van aanmelding.

 

Instromen in klas 2 of hoger op het Vlietland College

Voor instromen op het Vlietland College in klas 2 of hoger kunt u contact opnemen met een van onze afdelingsleiders

Zoekt u meer informatie over instromen en de mogelijke profielkeuzes? Dan verwijzen we u graag naar deze pagina.