Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025


Het onderwijs op het Vlietland College is toegankelijk voor alle leerlingen. Wij maken geen onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of welke sociaal-maatschappelijke positionering dan ook. 

 

Aanmelden voor de brugklas (vanaf 18 maart)

> Direct naar aanmeldformulier

Het kan zijn dat u eerder gehoord heeft dat aanmelden op de middelbare school alleen kan in de landelijke aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024. De Minister van Onderwijs heeft besloten meer tijd te geven voor het aanmelden.
Zodra er een definitief schooladvies door de basisschool vastgesteld is, kan een leerling zich aanmelden op de middelbare school.
In schooljaar 2023-2024 ontvangen leerlingen dit definitieve schooladvies uiterlijk op vrijdag
22 maart 2024. Van de basisschool hoort u wanneer uw kind het definitieve schooladvies kan verwachten.
Aanmelden kan nu vanaf 18 maart tot en met 31 maart 2024. Alle aanmeldingen die in deze periode gedaan worden, gelden als gelijktijdig binnengekomen. Dit betekent dat de datum van aanmelden (eerste of laatste dag) niet van invloed is.

Aanmelden kan tussen 18 en 31 maart 2024 via dit online aanmeldfomulier.
> Online aanmeldformulier

We zijn altijd bereid vragen te beantwoorden en u te helpen bij het invullen van het formulier; U kunt onder schooltijd terecht op onze administratie of neem hiervoor contact op met de afdelingsleider brugklassen Jolie v/d Heuvel (heu@vlietlandcollege.nl of 071-5769243)

Meer informatie nodig?

Op deze webiste staat natuurlijk al een hoop informatie. We maken ook ieder jaar mooie en overzichtelijke brochures met alle informatie over onze school. We hebben er een voor jou gemaakt en ook een voor je ouders. 

​> Naar de brochures 

Basisschooladvies

Een leerling kan op het Vlietland College terecht met een schooladvies vwo, havo of
vmbo-tl / gl  (mavo). Je kunt je aanmelden voor een van de volgende brugklassen: 

  • ​vwo-brugklas 
     
  • havo/vwo-brugklas
     
  • mavo/havo-brugklas

De plaatsing in een bepaalde brugklas is afhankelijk van het basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport (OKR). Voor plaatsing in een vwo/havo-klas is minimaal een havo-advies vereist. Voor plaatsing in een havo/mavo-klas is minimaal een  vmbo-TL/GL-advies vereist. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau.

De toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen en houdt gesprekken met de betreffende leerkrachten van de basisscholen. De commissie bestaat uit de afdelingsleider onderbouw, de zorgcoördinator en mentoren uit de onderbouw.

Op het aanmeldformulier kun je ook de namen van leerlingen opgeven waarmee je graag in dezelfde klas geplaatst zou willen worden. 

Voorrangsregeling

 
De kleinschaligheid van het Vlietland College is één van onze sterke punten, daar sturen wij bewust op aan. De afgelopen jaren is  gebleken dat wij voldoende plek hebben om alle aangemelde leerlingen te plaatsen.
Bij toelating hanteren wij de volgende aanvullende criteria:
  • een evenredige verdeling zijn over de brugklassen vwo, vwo/havo en havo/mavo;
  • voorrang voor een broertje/zusje van een leerling die al op Het Vlietland College zit;
  • volgorde van aanmelding.

 

Instromen in klas 2 of hoger op het Vlietland College

Voor instromen op het Vlietland College in klas 2 of hoger kunt u contact opnemen met een van onze afdelingsleiders

Zoekt u meer informatie over instromen en de mogelijke profielkeuzes? Dan verwijzen we u graag naar deze pagina.