Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Organisatie 


Aan het hoofd van de school staat het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat momenteel uit 8 leden en houdt zich bezig met bestuurlijke en toezichthoudende zaken. Het Dagelijks bestuur is de rector van de school. 
 

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, een afdelingsleider organisatie en vier afdelingsleiders. Het Vlietland College is verdeeld in vier afdelingen (brugklas, mavo, havo en vwo), elk met een eigen team onder leiding van een afdelingsleider. 


Mathieu Arnouts
rector

ARN@vlietlandcollege.nlPeter Muires
afdelingsleider organisatie
plv. rector
MUI@vlietlandcollege.nl   Jolie van den Heuvel
afdelingsleider brugklassen
afdelingsleider HAtheneum
HEU@vlietlandcollege.nl 

Dineke van Dijken
afdelingsleider mavo

DIJ@vlietlandcollege.nl

Heleen Koppert
afdelingsleider havo 
KOP@vlietlandcollege.nl

Inger Klijnhout
afdelingsleider vwo
KLY@vlietlandcollege.nl

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van de school met elkaar besprekingen voeren in het belang van de school. De MR bestaat uit 12 leden: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden. De rector is adviserend lid. De raad is bevoegd om alle schoolzaken te bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.  Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt van de MR is, of vindt u dat een onderwerp in de MR aan de orde zou moeten komen, dan kunt u een mailtje sturen naar MR@vlietlandcollege.nl.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit zeven leden (inclusief de rector). Het AB bewaakt de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs op onze school. Verder werkt het AB aan de professionalisering van de organisatie en de positionering van het VLC in de markt en de omgeving. Een gezonde financiële positie is daarvoor uiteraard van belang. Ook de kleinschaligheid van school wordt niet uit het oog verloren. In het Algemeen Bestuur zitten de volgende leden: 
 
 • Pieter Kuijt (voorzitter)
  "Wat mij aanspreekt in het Vlietland College is dat het niet alleen een degelijke, prettige en overzichtelijke school is, maar dat het ook verrassend vernieuwend is, bijvoorbeeld met het HAtheneum. Dat biedt kansen voor leerlingen en voor docenten. Met mijn bestuurs- en werkervaring in het onderwijs wil ik bijdragen aan het scheppen van de beste randvoorwaarden voor de groei en bloei van de school.​" 
 • Herman Wiegeraad 
  "Inmiddels ben ik jaren directeur van een basisschool geweest en werk ik nu als algemeen beleidsmedewerker op een stafbureau van een Stichting voor primair onderwijs. Binnen het bestuur van het Vlietland College maak ik onderdeel uit van de personeelscommissie."
 • Paul van der Voorst 
  "Door mijn werk als controller heb ik ervaring in het financiële reilen en zeilen van organisaties. Als bestuurslid houd ik mij bezig met de financiële portefeuille en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren door mee te denken bij belangrijke vraagstukken."
 • Marleen van der Geest
  "In het 'echte leven' ben ik HR-adviseur bij de Sociale Verzekeringsbank. Je middelbare schooltijd is een periode in je leven waarin je gevormd wordt, waarin je naast school enorm bezig bent met alles en iedereen om je heen en welke plek jij daarin inneemt, je vriendschappen voor het leven smeedt, kortom: ontwikkeling in een snelkookpan. Ik vind het bijzonder om daar vanaf de zijlijn een bijdrage aan te kunnen leveren door mijn rol in het bestuur, waar ik de HR-portefeuille beheer!
 • Marco Koet
  "Nu ik in het Bestuur van het Vlietland College mag zitten zie ik het als een belangrijke taak de omstandigheden te creëren en te bewaken waarin het team medewerkers van het Vlietland College kunnen (blijven) excelleren. Als vader van vijf kinderen en vanuit mijn expertise en ervaring als organisatiedeskundige, draag ik daar graag aan bij. 
 • Peter Hulsen 
  "In je middelbare schooltijd ga je van kind naar volwassene. School vormt je. Een goed georganiseerde en vertrouwde school is daarbij een basis. In de afgelopen jaren heb ik de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs ontwikkeld en geleid. De brede kennis en ervaring die ik daarmee heb opgebouwd, zet ik graag in als lid van het bestuur van het Vlietland College. In het dagelijkse leven ontwikkel ik nu het Gastenhuis Warmond, twee woonvormen voor mensen met dementie."
 

Jaarverslagen

Het Vlietland College vindt het belangrijk om belanghebbenden te informeren over het gevoerde beleid. Dat doen we onder andere In het jaarverslag en de jaarrekening. Deze documenten kunt u hier inzien:

> Jaarverslag 2020 Vlietland College
> Jaarverslag 2019 Vlietland College
​> Jaarverslag 2018 Vlietland College
> Jaarverslag 2017 Vlietland College
> Jaarverslag 2016 Vlietland College
> Integriteitscode Vlietland College