Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Het Vlietland College geeft uw kind de ruimte

 

Het Vlietland College vindt het belangrijk om u op de hoogte te houden van zaken die op school spelen. We geloven in de kracht van samenwerken. Wij zien school en ouders als een team met als doel om het beste uit de leerling te halen. 

 

Ouderavonden

Voor nieuwe ouders organiseren we in het begin van het schooljaar een kennismakingsavond. Daarna volgen, voor alle leerjaren, twee avonden waarop u de docenten die lesgeven aan uw kinderen kunt spreken. Een ander karakter hebben de minimaal twee mentoravonden, waar u met de mentor de voortgang, het functioneren en natuurlijk het welbevinden van uw zoon of dochter kunt bespreken. De data van de ouderavonden en mentoravonden vindt u op de jaarkalender en kan u ook vinden als u inlogt in het ouderportaal

 

Gesprek met medewerkers van school 

Wilt u buiten de ouderavonden om contact met medewerkers van onze school? Met een docent, de rector of de decaan? Dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken via het secretariaat: 071-5769243. U kunt ook een mail sturen met uw verzoek om iemand te spreken naar: adm@vlietlandcollege.nl

Schoolkosten en ouderbijdrage

De schoolkosten zijn per leerjaar verschillend. Om u toch een idee te geven, hebben we hieronder de kosten voor de brugklas op een rij gezet: 
 • Brugklaskamp:  160 euro
 • VLC-planagenda: 15 euro
 • Algemene schoolkosten: (kosten zijn leerjaar gebonden)
  • activiteitendag
  • mentorklasactiviteiten
  • excursies (o.a. geschiedenis en biologie)
  • Lockerhuur
  • Materiaal tekenen
  • Bijdrage oudervereniging
 • Vrijwillige ouderbijdrage: 164,75 euro 
 • Schoolboeken: gratis (zie ook de informatie over het boekenfonds)
 • In de HAtheneum-brugklassen wordt gewerkt met de MILS (Meer Inzicht In Leerstrategiën). 
   

Oudervereniging 

De oudervereniging speelt op onze school een belangrijke rol. De vereniging heeft als doel de band tussen ouders, leerlingen en school te verstevigen. De vereniging bewaakt bovendien de identiteit van de school, signaleert problemen en doet aanbevelingen aan het schoolbestuur. Lid worden? Stuur een mail oudervereniging@vlietlandcollege.nl 

 

Onze visie
 

Het Vlietland College is een school waar uw zoon of dochter zich thuis zal voelen. Leerlingen krijgen bij ons de ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen. Daarvoor gebruiken we de kracht van iedereen op school. Samen bereik je meer dan alleen. 

Wil je weten hoe wij dit doen? Klik dan hier voor ons schoolplan 2018/2023!

Samen

Onze docenten geven tips of hulp als het even wat moeilijker gaat. Maar ze dagen uw zoon of dochter ook uit als hij of zij nog een stapje verder kan. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen zichzelf en de wereld beter leren kennen door samen te werken met leeftijdsgenoten. Als je met aandacht naar elkaar luistert of mooie discussies voert in de klas, dan word je iedere dag een beetje wijzer.


Ons dna 
 

Van oorsprong zijn we een school met christelijke wortels, maar we zijn inmiddels uitgegroeid tot een school waar plek is voor alle levensbeschouwingen en geloven. Op het Vlietland College vinden we het vanzelfsprekend om vriendelijk en respectvol te zijn voor elkaar. Dat zit in ons dna. In de gangen groeten docenten en leerlingen elkaar vrolijk: dat is bij ons de normaalste zaak van de wereld. Bij leuke of juist trieste gebeurtenissen leeft de hele school mee. En we vinden altijd tijd voor een goed gesprek of gewoon een gezellig praatje. Iedereen wordt gezien op het Vlietland College. We kennen elkaar, we helpen elkaar en we dagen elkaar uit.