Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Handige documenten 

 

Op school staat er veel vastgelegd in handige en belangrijke documenten. Vrijwel alle nuttige informatie vind je in het leerlingenportaal (of voor ouders: in het ouderportaal) en in SOMToday. Om je een idee te geven wat je hier zoal vindt, hebben we hieronder enkele voorbeelden op een rijtje gezet. 

 

​> Schoolgids 2023/2024

 

Werkwijzers

Ieder vak werkt op school met een werkwijzer of studieplanner. In dit document vind je per vak precies wat je wanneer af moet hebben en wanneer er toetsen zijn. Je kunt de werkwijzers terug vinden in je Google Classroom omgeving. 

Cijfers en huiswerk 

Eerste- en tweedeklassers zijn zelf verantwoordelijk voor noteren van het huiswerk in hun eigen VLC-agenda.  Ouderejaars vinden hun huiswerk het makkelijkst via Google Classroom (planners).  Voor alle leerlingen en ouders zijn in SOMToday je cijfers in te zien. 

PTA's

Een PTA is een Programma voor Toetsing en Afsluiting. Er is een PTA voor iedere klas in de bovenbouw. In dit document staat per vak beschreven welke toetsen je krijgt in aanloop naar het eindexamen, hoe zwaar die toetsen meetellen en waarover ze gaan. De PTA's zijn allemaal te vinden in het leerlingenportaal

Doorstromen en overgaan: bevorderingsnormen

Wil je doorstromen naar een hoger niveau? Bijvoorbeeld na je mavo-examen naar de havo? Of ben je benieuwd welke cijfers je gehaald moet hebben om over te gaan naar een volgende klas? In de bevorderingsnormen kun je zien aan welke eisen je moet voldoen. 
> bevorderingsnormen van schooljaar 2023-2024

Profielen in bovenbouw 

In de bovenbouw (vanaf klas 4, mavo klas 3) kies je een profiel. Om je profielkeuze makkelijker te maken, hebben we alle profielen in een overzicht gezet (cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid, natuur & techniek)
> Profielkeuze mavo 3
> Profielkeuze mavo 4
> Profielkeuze havo 4 & 5
> Profielkeuze vwo 4
> Profielkeuze vwo 5 & 6

Inspectierapport 2020

In schooljaar 2019-2020 bezocht de inspectie het Vlietland College voor het reguliere 4 jaarlijkse bestuursonderzoek
> Bekijk het inspectierapport 

SOP (Schoolondersteuningsprofiel)

De school heeft dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld conform de wet Passend Onderwijs. Met het schoolondersteuningsprofiel beoogt onze school de ouders, leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de voorzieningen die onder de basisondersteuning vallen.
> Lees het schoolondersteuningsprofiel  

Andere documenten en informatie 

Achter de schermen, op het ouder- en leerlingportaal vind je nog meer handige documenten. Denk aan: 

 • De schoolregels 
 • De jaaragenda 
 • Het leerlingenstatuut
 • Informatie over het decanaat (loopbaanoriëntatie, keuze voor vervolgopleiding)
 • Protocollen voor pesten en sociale media
 • Informatie over de leerlingenraad
 • Extra informatie voor ouders (denk aan de data voor ouderavonden, de ouderbijdrage,etc.) 
 • Informatie over de MR 
 • Informatie over de oudervereniging 
 • Informatie over de organisatie van school (bestuur en schoolleiding) 
 • Contactgegevens van docenten, afdelingsleiders 


Privacy Reglementen en toelichtingen
 

> Link naar het leerlingportaal
> Link naar het ouderportaal 
> Link naar SOMToday