Aanmelden voor het schooljaar 2020-2021


Het onderwijs op het Vlietland College is toegankelijk voor alle leerlingen. Wij maken geen onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of welke sociaal-maatschappelijke positionering dan ook. 

 

Aanmelden voor de brugklas
 

De aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 zijn geopend. Klik hier om je aan te melden. 


Basisschooladvies

Een leerling kan op het Vlietland College terecht met een schooladvies vwo, havo of vmbo-tl (mavo). De plaatsing in een bepaalde brugklas is afhankelijk van het basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport (OKR). Voor plaatsing in een vwo/havo-klas is minimaal een havoadvies vereist. Voor plaatsing in een havo/mavo-klas is minimaal een  vmbo-TL-advies vereist. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau.

De toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen en houdt gesprekken met de betreffende leerkrachten van de basisscholen. De commissie bestaat uit de afdelingsleider onderbouw, de zorgcoördinator en mentoren uit de onderbouw.

Voorrangsregeling

 
De kleinschaligheid van het Vlietland College is één van onze sterke punten, daar sturen wij bewust op aan. Mochten zich meer leerlingen aanmelden dan wij kunnen plaatsen, dan gelden de volgende aanvullende criteria:
  • er moet een evenredige verdeling zijn over de brugklassen vwo, HAtheneum, vwo/havo en havo/mavo;
  • er geldt voorrang voor een broertje/zusje van een leerling die al op Het Vlietland College zit;
  • we kijken naar de volgorde van aanmelding.

 

Instromen in klas 2 of hoger op het Vlietland College

Voor instromen op het Vlietland College in klas 2 of hoger kunt u contact opnemen met een van onze afdelingsleiders