HAtheneum


Het Vlietland College heeft als enige school in Nederland een HAtheneum-afdeling. Het HAtheneum is drie-jarige opleiding voor leerlingen die een sterk havo- of een havo/vwo-advies hebben en ambitie hebben om naar het vwo te gaan​. Ze volgen lessen op vwo–niveau en gebruiken de boeken voor het vwo.  De inhoud is het hetzelfde, maar de route is anders. Hoe ziet die nieuwe route en andere aanpak eruit? Wat zijn de verschillen met het gewone vwo?

 

Voor wie is het HAtheneum bedoeld? 

Het HAtheneum is bedoeld voor leerlingen die echt willen en weten wat doorbijten is. Het HAthemeum is er voor leerlingen die een havo/vwo-advies hebben en ambitie hebben om naar het vwo te gaan. Het advies van de leerkracht van groep acht is daarbij van doorslaggevend belang. Tijdens een intakegesprek checken we dat oordeel; we willen zelf zien en horen dat leerlingen er voor de volle honderd procent voor willen gaan en bereid en in staat zijn om tegenslagen te overwinnen. Net zo belangrijk is de steun van de ouders; ook zij moeten volledig achter deze stap staan en hun kind steunen. 


Wat doet het HAtheneum?

Op het HAtheneum wordt extra aandacht besteed aan het "leren leren". Want hoe doe je dat nu eigenlijk, leren? Je leert hoe je jezelf kan motiveren, bijsturen tijdens het leren, je leert evalueren, plannen en verschillende manieren om de stof te gaan begrijpen. En misschien wel het allerbelangrijkste: je leert jezelf een beetje beter kennen. Er is op het HAtheneum veel individuele begeleiding en coaching. Daarnaast heb je op het HAtheneum ook een aantal HAtheneum-uren per week. Tijdens deze HAtheneum-uren kies je zelf (met behulp van je mentor) aan welk vak jij wilt werken of waar jij je verder in wilt verdiepen. Zo proberen we je te helpen, zodat je zo goed mogelijk kan leren want "smart is not something you have, but something you get!"
 

Waarom het HAtheneum? 

Het idee voor het HAtheneum komt voort uit de praktijk. Steeds opnieuw bleek dat havo-leerlingen na hun examen alsnog voor het vwo kozen. Als hen vroegen waarom ze dat niet eerder hadden gedaan, dan kwamen we uit bij een gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie. Ze zouden niet over het niveau en vaardigheden beschikken. ‘Leren, leren’, plannen, samenvatten, organiseren – het zijn inderdaad vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle vwo-carrière, al was het alleen maar omdat ze het vertrouwen op een goede afloop verstevigen. 


Een planning die bij je past

We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor het leerproces. De docenten geven aan welke stof ze moeten leren en welke opdrachten ze moeten maken, de leerlingen bepalen vervolgens (binnen de kaders van de docent) wanneer en hoe lang zij aan de opdrachten werken. We leggen dat vast in gepersonaliseerde studiewijzers. Tijdens drie speciale HAtheneum-uren (extra lessen) is er tijd en gelegenheid om de vakinhoudelijke kennis op vwo-niveau te brengen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een portfolio. 


Tussentoetsen zonder cijfers

Een ander verschil met de gewone vwo-afdeling is de toetsing. Toetsen zijn onderdeel van het leerproces en geen oordeel over de capaciteiten van de leerling. Door steeds te kijken naar waar leerlingen staan is het gemakkelijker om direct en snel aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen en ze efficiënter en effectiever te helpen. Voor de tussentijdse toetsen krijgen de leerlingen dan ook geen cijfers, maar feedback gericht op het verder leren. Voor de andere toetsen krijg je wel cijfers, die staan ook op het rapport staan wel gewoon cijfers. 

Voorwaarde voor deze aanpak is dat leerlingen geloven dat ze beter kunnen worden. Ze moeten ervan overtuigd zijn dat ze kunnen groeien, beter kunnen worden,  slimmer kunnen worden. We proberen leerlingen ervan te overtuigen dat fouten en gaten in de kennis aanknopingspunten zijn voor een volgende stap in het leerproces en geen tekortkoming die afbreuk doet aan wie ze zijn.
 

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over het HAtheneum? Neem dan contact op met Peter Muires (afdelingsleider brugklas en HAtheneum): mui@vlietlandcollege.nl of Marije Joosten (coördinator HAtheneum): joo@vlietlandcollege.nl
 

Meer lezen? 

 > Artikel van de VO-raad over het HAtheneum op het Vlietland College