Nieuws

Update omtrent aanvullende maatregelen coronavirus

Beste ouders en leerlingen,

Vanmiddag heeft het kabinet besloten de middelbare scholen te sluiten tot 6 april. Dat besluit heeft natuurlijk ook voor onze school nogal wat gevolgen. De komende dagen zullen wij ons buigen over de wijze waarop we het onderwijsproces door kunnen laten gaan.

Deze ongewone situatie zorgt ervoor dat we een beroep moeten doen op de flexibiliteit en het
oplossingsgerichte vermogen van onze leerlingen, ouders en school.
In de loop van deze week informeren wij jullie nader.

Voor nu betekent dit voor de leerlingen dat het onderwijsproces gewoon doorgaat. Met behulp van de studiewijzers kunnen zij thuis verder werken. Aan de ouders vragen wij hun kind hierin waar mogelijk te ondersteunen. Vooralsnog moeten de examenleerlingen er rekening mee houden dat de geplande schoolexamens van toetsweek 3 (bijvoorbeeld in kleine groepjes) doorgaan.

Leerlingen die hun boeken op school hebben in hun locker kunnen deze morgen (maandag 16 maart) tussen 11:00 en 15:00 uur komen halen.

We zullen jullie in de komende tijd nauwgezet blijven informeren via de mail. Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie deze, bij voorkeur via de mail, stellen aan de afdelingsleider. Wij gaan er vanuit dat we samen met vereende kracht een positieve draai kunnen geven aan deze moeilijke situatie.

Met vriendelijke groet, namens de gehele schoolleiding

Mathieu Arnouts
Rectorterug