Nieuws

Het VLC schaart zich achter het Handvest voor Compassie

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad te verbinden. Het platform bestaat uit organisaties en individuele leden die actief zijn met compassie in Leiden. Het Vlietland College is een van deze organisaties.

Op dinsdag 12 november ondertekende rector Mathieu Arnouts het Charter for Compassion, het Handvest voor Compassie. Hiermee schaart het VLC zich achter de doelstellingen van Leiden Compassie Stad. Namelijk het zorg dragen voor elkaar, op basis gelijkwaardigheid en respect uit (naasten-)liefde en passie. Samen met de gemeente en 80 andere organisaties in Leiden werd het tienjarig bestaan van het Handvest in Leiden gevierd. terug