Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Nieuws

Taalbeleid VLC in schijnwerpers

Trots op Taalbeleid: het Vlietland College schittert in recente publicatie VO-raad
 

Het VLC staat in de schijnwerpers vanwege zijn vooruitstrevende taalbeleid, waar onlangs over is geschreven in artikel van de VO-raad. Het taalbeleid van onze school wordt gekenmerkt door een schoolbrede, vakoverstijgende aanpak, de focus op lezen en taalverzorging en de inzet van 'taalambassadeurs'.
 

Net als veel andere scholen waren wij bezorgd over afnemende leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren. In 2019 onderzocht een taalwerkgroep de stand van zaken op het VLC via enquêtes en taaltoetsen. Bijna 80% van de docenten steunde een schoolbreed taalbeleid. Taalambassadeurs spelen een cruciale rol in het behouden van het beleid.

Een paar bekende pijlers van ons taalbeleid zijn het vijf minuten vrij lezen voor elke les, regelmatige taaltoetsing en een ondersteuning in de taalverzorging van leerlingen met de VLC-Taalkaart. De eerste voorzichtige resultaten laten een stijging zien van het gemiddelde CE-cijfer voor Nederlands en een toename in leesactiviteiten. Prof. dr. Roel van Steensel prijst onze school voor de koppeling tussen lezen en kennisontwikkeling.

> Lees hier het hele artikel van de VO-raad

 terug