Handige documenten 

 

Op school staat er veel vastgelegd in handige en belangrijke documenten. Vrijwel alle nuttige informatie vind je in het leerlingenportaal (of voor ouders: in het ouderportaal) en in SOMToday. Om je een idee te geven wat je hier zoal vindt, hebben we hieronder enkele voorbeelden op een rijtje gezet. 

 

> Schoolgids 2018/2019

 

Werkwijzers

Ieder vak werkt op school met een werkwijzer of studieplanner. In dit document vind je per vak precies wat je wanneer af moet hebben en wanneer er toetsen zijn. De meeste werkwijzers staan in SOMToday. 

Cijfers en huiswerk 

Je cijfers en je huiswerk vind je het snelst via SOMToday. Ook je ouders kunnen je cijfers inzien, via het ouderportaal en SOMToday. 

PTA's

Een PTA is een Programma voor Toetsing en Afsluiting. Er is een PTA voor iedere klas in de bovenbouw. In dit document staat per vak beschreven welke toetsen je krijgt in aanloop naar het eindexamen, hoe zwaar die toetsen meetellen en waarover ze gaan. De PTA's zijn allemaal te vinden in het leerlingenportaal. 

Schoolmail

Iedere leerling heeft een eigen mailadres van school. Je kunt inloggen in je mailbox via:
> mail.vlietlandcollege.nl

Doorstromen en over gaan

Wil je doorstromen naar een hoger niveau? Bijvoorbeeld na je mavo-examen naar de havo? Of ben je benieuwd welke cijfers je gehaald moet hebben om over te gaan naar een volgende klas? In het leerlingen- en ouderportaal  vind je verschillende documenten met de doorstroommogelijkheden en bevorderingsnormen. 

Andere documenten en informatie 

Achter de schermen vind je nog meer handige documenten. Denk aan: 

 • De schoolregels 
 • De jaaragenda 
 • Het leerlingenstatuut 
 • Een overzicht van de profielen (havo en vwo) 
 • Informatie over het decanaat (loopbaanoriëntatie, keuze voor vervolgopleiding)
 • Protocollen voor pesten en sociale media
 • Informatie over de leerlingenraad
 • Extra informatie voor ouders (denk aan de data voor ouderavonden, de ouderbijdrage,etc.) 
 • Informatie over de MR 
 • Informatie over de oudervereniging 
 • Informatie over de organisatie van school (bestuur en schoolleiding) 
 • Contactgegevens van docenten, afdelingsleiders 

> Link naar het leerlingportaal
> Link naar het ouderportaal 
> Link naar SOMToday