Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Havo op het Vlietland College


Op de havo van het Vlietland College is er (naast vakinhoud) veel aandacht voor het aanleren van verschillende handige vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, een onderzoek uitvoeren of een profielwerkstuk maken.

 

Goede voorbereiding op het hbo 

Bij ons op school leer je jezelf goed kennen: wat vind je leuk, wat drijft je of waar ben je juist minder goed in? Dat helpt bij het maken van een goede keuze voor een vervolgstudie. Om het beste uit jezelf te halen, coachen we je op je werkhouding en belonen we leerlingen die bovengemiddeld scoren. 

Mentorlessen

Je hebt op school een mentor. Dat is een docent die een klas begeleidt en helpt op school. In de mentorles besteed je uitgebreid aandacht aan het maken van een profielkeuze in de derde klas en het kiezen van een vervolgstudie in de vierde en vijfde klas. Het bezoeken van open dagen en ‘proefstuderen’ zijn hierin vaste onderdelen. 

Heb je vragen over de havo? Neem dan contact op met Sander van der Maat, afdelingsleider havo: MAT@vlietlandcollege.nl 

Bekijk ook: 

> Cambridge Engels - voor leerlingen die talent hebben voor Engels  
> Handige documenten - voor havo-leerlingen (pta's, bevorderingsnormen, etc.)